Προσωρινή προστασία από τους πιστωτές εξασφάλισε η Creta Farms

31 October 2019

Προσωρινή προστασία από τους πιστωτές εξασφάλισε η Creta Farms

Δεκτό έκανε το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής για προληπτικά μέτρα προστασίας που είχε καταθέσει από τις 25 Οκτωβρίου η Creta Farms προκειμένου να διασφαλιστεί η δραστηριότητα και λειτουργία της.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, «η απόφαση του Δικαστηρίου απαγορεύει προσωρινά τη λήψη μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων περιλαμβανομένων της συντηρητικής κατάσχεσης και της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών καθώς και της έκδοσης προσωρινής διαταγής σε βάρος της περιουσίας της Εταιρείας για τις υφιστάμενες οφειλές της έναντι του συνόλου των πιστωτών της.

Η Εταιρεία κατέθεσε την ανωτέρω αίτηση, με σκοπό τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της και την αποφυγή μείωσης της αξίας της εταιρικής περιουσίας από επιθετικές συμπεριφορές, με τις οποίες η Εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη το τελευταίο χρονικό διάστημα, αποβλέποντας στην προστασία των συμφερόντων των μετόχων, πιστωτών, συνεργατών και επενδυτών της.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα επανέλθει με σχετικές ενημερώσεις αναφορικά με την περαιτέρω πορεία του σχεδιασμού της».

31 October 2019
Banner