Στην Impala Hellas η Creta Farms

29 October 2020

Στην Impala Hellas η Creta Farms

Ολοκληρώθηκε η  συμφωνία μεταβίβασης του ελέγχου της κρητικής αλλαντοβιομηχανίας Creta Farms στην Impala Hellas.
Ειδικότερα, η Creta Farms ανακοίνωσε ότι υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας και της Κρέτα Φαρμ Τροφίμων ΑΒΕΕ (τ. με τον διακριτικό τίτλο Impala Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.) το από 23.10.2020 ιδιωτικό συμφωνητικό - πρωτόκολλο μεταβίβασης επιχείρησης. 

Η Creta Farms μεταβίβασε στη Κρέτα Φαρμ Τροφίμων ΑΒΕΕ, η οποία αποδέχτηκε και ανέλαβε την επιχείρηση της εταιρείας, όπως αυτή ορίζεται στην από 05.02.2020 συμφωνία εξυγίανσης, μέρους του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προαναφερόμενη συμφωνία εξυγίανσης, την υπ' αριθ. 11/2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου και το από 23.10.2020 πρωτόκολλο.

[Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ]

29 October 2020
Banner
Banner