Προσωρινή διοίκηση με Παπαγιαννόπουλο, Τσίρμπα, Ξενάκη στην Creta Farms

23 October 2019

Προσωρινή διοίκηση με Παπαγιαννόπουλο, Τσίρμπα, Ξενάκη στην Creta Farms

H κρητική αλλαντοβιομηχανία Creta Farms ΑΒEΕ ανακοίνωσε ότι το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου δέχτηκε το αίτημα των Τραπεζών για διορισμό προσωρινής διοίκησης στην εταιρεία, μέχρι τη συζήτηση της από 14/10/2019 (ΜΕ/163/2019) αίτησης και υπό τον όρο συζήτησης αυτής την 15η Νοεμβρίου 2019.

Το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου όρισε ως μέλη του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου τους: 1) Λυκούργο Παπαγιαννόπουλο του Βενιζέλου, επιχειρηματία, 2) Δημήτριο Τσίρμπα του Ιωάννη, επιχειρηματία, 3) Στέφανο Ξενάκη του Αντωνίου, οικονομολόγο.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, την 21η Οκτωβρίου 2019 συνεδρίασαν στα γραφεία της εταιρείας τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

1) Λυκούργος Παπαγιαννόπουλος του Βενιζέλου, μη εκτελεστικός πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2) Δημήτριος Τσίρμπας του Ιωάννη, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος και

3) Στέφανος Ξενάκης του Αντωνίου, μη εκτελεστικό μέλος.

23 October 2019
Banner