Πρόσληψη 20 ατόμων για την εκρίζωση του μελιταίου πυρετού

27 June 2016

Πρόσληψη 20 ατόμων για την εκρίζωση του μελιταίου πυρετού

Στις 4 Ιουλίου λήγει η προθεσμία την οποία έχουν στη διάθεσή τους όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μία από τις είκοσι (20) θέσεις εργασίας για την εφαρμογή του προγράμματος Εκρίζωση της Βρουκέλλωσης.

Η διαδικασία άνοιξε την Παρασκευή και, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αφορά «την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Τμημάτων των ∆ιευθύνσεων Κτηνιατρικών Κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης για την εφαρμογή του Προγράμματος Εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (µελιταίος πυρετός) 2016».

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να προσληφθούν με συμβάσεις 8μήνου:

- 8 άτομα με ειδικότητα ΠΕ Κτηνιάτρων και 2 άτομα με ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής στη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών (με τόπο απασχόλησης την Αγία Παρασκευή Αττικής, την Τρίπολη, την Πάτρα και το Ηράκλειο Κρήτης κατά περίπτωση) και

- 8 άτομα με ειδικότητα ΠΕ Κτηνιάτρων και 2 άτομα με ειδικότητα ΤΕ Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής στη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (με τόπο απασχόλησης τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, τα Ιωάννινα, την Καβάλα και την Κομοτηνή κατά περίπτωση).

Λεπτομέρειες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα, τη βαθμολόγηση κριτηρίων, τη βαθμολογούμενη εμπειρία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν εδώ.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

27 June 2016
Banner