Πρόσκληση για 58 θέσεις στον ΕΦΕΤ με μετατάξεις – αποσπάσεις

04 April 2016

Δημόσια πρόσκληση δημοσίευσε ο ΕΦΕΤ για την πλήρωση 58 θέσεων προσωπικού μέσω μετατάξεων ή αποσπάσεων από υπουργεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου περιλαμβανομένων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησησς α΄και β΄ βαθμού. Η πρόσκληση αφορά πολλές ειδικότητες, ανάμεσά τους κτηνιάτρους, βιολόγους, γεωπόνους, τεχνολόγους τροφίμων κ.λπ.
Η πρόσκληση ισχύει μέχρι τις 13 Απριλίου 2016.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ.

04 April 2016
Banner
Banner