Πρόσκληση για τις ενισχύσεις σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, του ΠΑΑ

21 May 2021

Πρόσκληση για τις ενισχύσεις σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, του ΠΑΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης έτους 2021 στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα», εξέδωσε το ΥΠΑΑΤ.

Πρόκειται για ενισχύσεις στα Υπομέτρα:

13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές»

13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών»

13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με  ειδικά μειονεκτήματα»

Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 260.000.000 ευρώ. Το  ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στα υπομέτρα ως εξής :

Υπομέτρο 13.1: 175.000.000 Ευρώ

Υπομέτρο 13.2: 75.000.000 Ευρώ

 Υπομέτρο 13.3: 10.000.000 Ευρώ

Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ΣΑΕ 082/1. Πιστώσεις που δεν θα απορροφηθούν από το ένα Υπομέτρο μπορούν να μεταφερθούν στα άλλα Υπομέτρα.

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το σύνολο των προσθέτων δαπανών και την απώλεια εισοδήματος που συνεπάγεται η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας εντός των μειονεκτικών περιοχών

Ύψος ενίσχυσης

Ύψος ενίσχυσης Υπομέτρου 13.1. Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και καθορίζεται στα 125 ευρώ ανά εκτάριο.

Ύψος ενίσχυσης Υπομέτρου 13.2. Για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, μετά την νέα οριοθέτηση: Η ενίσχυση καθορίζεται στα 81 ευρώ ανά εκτάριο. Για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, με την παλαιά οριοθέτηση που πλέον ανήκουν στις περιοχές χωρίς περιορισμούς, μετά την νέα οριοθέτηση, η ενίσχυση καθορίζεται στα 25 ευρώ ανά εκτάριο.

Ύψος ενίσχυσης Υπομέτρου 13.3. Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα, μετά την νέα οριοθέτηση, και καθορίζεται στα 81 ευρώ ανά εκτάριο.

Όλες τις λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε εδώ.

21 May 2021
Banner
Banner