Ημερίδα Prohealth: Υγιή ζώα σε χοιροτροφία – πτηνοτροφία, για ασφαλή και βιώσιμη παραγωγή τροφίμων

18 December 2016

Ημερίδα Prohealth: Υγιή ζώα σε χοιροτροφία – πτηνοτροφία, για ασφαλή και βιώσιμη παραγωγή τροφίμων

Story Highlights

  • H Ευρωπαϊκή Ακαδημαϊκή Kοινότητα και οι εμπλεκόμενοι με την Υγεία των Ζώων τοπικοί φορείς, συναντήθηκαν στην Αθήνα για να μοιραστούν νέες λύσεις, που μπορούν να συμφιλιώσουν τα Σύγχρονα συστήματα παραγωγής με την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Related Articles

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή στην Αθήνα η ημερίδα του προγράμματος Prohealth, καλύπτοντας πολύ σημαντικά θέματα πρόληψης, θεραπείας και διαχείρισης, που απασχολούν τις σύγχρονες εκτροφές χοιροτροφίας και πτηνοτροφίας.

Μια κοινοπραξία 22 εκπροσώπων της Ευρωπαικής Ακαδημαϊκής Κοινότητας και της εμπλεκόμενης με την υγεία των ζώων βιομηχανίας συναντήθηκαν για να μοιραστούν τα νεότερα ευρήματα που προωθούν την καινοτομία και τις ψηφιακές τεχνολογίες και μπορούν να βοηθήσουν τους παραγωγούς να βελτιώσουν την υγεία και την ευεξία των χοίρων και των πτηνών, ενισχύοντας την αποδοτικότητα της παραγωγής. Οι εταίροι συνεργάζονται ήδη για 21 μήνες, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος Prohealth, για να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν νέους τρόπους για την καταπολέμηση των σοβαρών ασθενειών της παραγωγής, τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον, την προώθηση της καλής μεταχείρισης των ζώων, καθώς και τη διατήρηση της κερδοφορίας για τους κτηνοτρόφους και όσους εξαρτώνται από την παραγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Με μοναδική εμπειρογνωμοσύνη και γεωγραφική εκπροσώπηση, η συνεργασία βρίσκεται σε ιδανικό επίπεδο για να αντιμετωπισθούν επιστημονικές προκλήσεις, να αντληθούν αξιοσημείωτα επιδημιολογικά δεδομένα, να αξιολογηθούν μέσω δοκιμών σε συστήματα πραγματικών συνθηκών σχετικές παρεμβάσεις και τέλος να κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα.

«Ο σκοπός της σημερινής μας συνάντησης είναι να μοιραστούμε όσα μάθαμε και την εμπειρία που αποκτήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια, από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμά μας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της σύγχρονης εκτροφής χοίρων και πτηνών στην Ευρώπη. Το βασικό σημείο της διαφοράς του προγράμματος Prohealth σε σχέση με προηγούμενα έργα, είναι η ολιστική προσέγγιση που εστιάζει στην κατανόηση της πολυπαραγοντικής διάστασης των ασθενειών των ζώων, συνδεόμενη με τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και σκοπεύοντας μέσω της χρησιμοποίησης αυτής της γνώσης, στο να αναπτύξουν, να αξιολογήσουν και να διαδώσουν αποτελεσματικές στρατηγικές ελέγχου και βελτίωσης, για τη μείωση του αρνητικού αντίκτυπου σε ολόκληρη την Ε.Ε. και την ίδια στιγμή να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη πρόκληση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας», δήλωσε ο συντονιστής της κοινοπραξίας Καθηγητής Ηλίας Kυριαζάκης, του Πανεπιστημίου του Newcastle.

Η κατανόηση της αιτιολογίας των ασθενειών βοηθά στην καλύτερη πρόληψή τους

Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα Prohealth, αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση των πιο σοβαρών ασθενειών εκτροφής των χοίρων και πτηνών (κοτόπουλα κρεοπαραγωγής, όρνιθες ωοτοκίας και γαλοπούλες) επεκτάθηκε σε ένα ευρύ φάσμα των συμβατικών συστημάτων σε ολόκληρη την Ε.Ε. Η πολυπλοκότητα, η αιτιολογία, η έκταση και οι κίνδυνοι των διαφόρων παθογόνων καταστάσεων και οι αλληλεπιδράσεις τους, εξετάζονται σε συνθήκες εκτροφής. Επιδημιολογικές και πειραματικές προσεγγίσεις έχουν εφαρμοστεί για τη διερεύνηση των δεσμών μεταξύ της γενετικής προδιάθεσης (των ζώων) και των περιβαλλοντικών παραγόντων πίεσης (στέγαση, διατροφή, διαχείριση), επιπρόσθετα στη δυναμική επίδραση του περιβάλλοντος πάνω στη νόσο.

Σύμφωνα με τον Clint Lewis, Πρόεδρο των Διεθνών Λειτουργιών της Zoetis, το έργο αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποτελεσματικής συμμαχίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον χώρο της έρευνας για την υγεία των ζώων. «Με το συνδυασμό πόρων και την ανταλλαγή εμπειριών, μπορούμε να επιταχύνουμε την καινοτομία στον τομέα της υγείας των ζώων και να υποστηρίξουμε τους κτηνιάτρους και τους παραγωγούς εκτροφής παραγωγικών ζώων, καθώς αυτοί προσπαθούν να περιορίσουν τις νόσους και να αυξήσουν την παραγωγικότητα των ζώων τους, ανταποκρινόμενοι στην αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης για κρέας υψηλής ποιότητας. Εμείς στη Zoetis θεωρούμε ιδιαίτερη τιμή που είμαστε ιδρυτικό μέλος στην κοινοπραξία αυτή».

Υγιέστερα ζώα για ασφαλή και βιώσιμη παραγωγή τροφίμων

Το πρόγραμμα Prohealth προσδιορίζει τους παράγοντες κινδύνου και παρέχει νέες διαγνωστικές μεθόδους για να προβλέψει την τάση της ανάπτυξης της παραγωγής και των νόσων στα ζώα, τα εργαλεία επικοινωνίας για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την ανταλλαγή γνώσεων (όπως e-learning), εκτός από την αιχμή του δόρατος, που είναι οι τεχνολογικές πρόοδοι. Εφαρμόζοντας τις πολυπαραγοντικές στρατηγικές βελτίωσης στην πράξη, θα προκύψει καλύτερη ποιότητα προϊόντων, που θα αυξήσει τα πρότυπα παραγωγής των ζώων σε όλο τον κόσμο.

«Ένα από τα κύρια σημεία της συνάντησής μας είναι να δούμε την προσαρμογή των νέων παρεμβάσεών μας από τους κτηνοτρόφους σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. και το μεγάλο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας στη συμβολή μας για συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων και για βιώσιμη γεωργία», δήλωσε η Nathalie Le-Floc’h, ανώτερη ερευνήτρια στο ινστιτούτο INRA της Γαλλίας. «Οραματιζόμαστε το έργο αυτό να χρησιμεύσει ως καταλύτης για την καινοτομία στη βιομηχανία εκτροφής χοίρων, τόσο στη Γαλλία όσο και στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος θα αποδειχθεί ότι εκτός από τη γενετική, οι ορθές πρακτικές διαχείρισης, δηλαδή η διατροφή, η υγιεινή των εγκαταστάσεων, η βιοασφάλεια, αποτελούν βασικά εργαλεία μετριασμού για την πρόληψη των ασθενειών της παραγωγής».

Ο Dominiek Maes, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης του Βελγίου, εξήγησε επίσης: «Παρατηρούμε μια μεγάλη διακύμανση στις βαθμολογίες βιοασφάλειας μεταξύ εκμεταλλεύσεων χοίρων και πτηνών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Βασιζόμενοι στις λεπτομερείς αναλύσεις μας, είναι τώρα δυνατό να γίνουν προτάσεις εναρμονισμένες στις συνθήκες και ανάγκες της κάθε εκτροφής, για τη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης και βιοασφάλειας».

Τα κοινά επιτεύγματα των εταίρων του προγράμματος Prohealth έχουν τη δυνατότητα να επιταχύνουν την έλευση των σύγχρονων τεχνολογιών στα συστήματα εντατικής ζωικής παραγωγής. Η κοινοπραξία των κορυφαίων Ευρωπαίων εταίρων διαθέτει το συμπληρωματικό μίγμα των ικανοτήτων που απαιτούνται, για να αποκαλύψει νέα στοιχεία στους κτηνιάτρους και τους κτηνοτρόφους που θα ενισχύσουν την ευεξία των εκτρεφόμενων πτηνών και χοίρων, αυξάνοντας την αποδοτικότητα της παραγωγής και βελτιώνοντας την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα.

Μέσα στα επόμενα 40 χρόνια, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) προβλέπει ότι η παγκόσμια απαίτηση για ζωική πρωτεΐνη θα αυξηθεί κατά 50%. Η βιωσιμότητα θα είναι ουσιαστικής σημασίας παράγοντας για την αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας ζήτησης για προσιτά, ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα. Το πρόγραμμα Prohealth εργάζεται για την ανάπτυξη βιώσιμων νέων πρακτικών για την αντιμετώπιση αυτής της ανάγκης. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (OIE), το 30% της παραγωγής τροφίμων χάνεται λόγω των λοιμωδών και μη λοιμωδών νοσημάτων που συμβαίνουν σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο. Το πρόγραμμα Prohealth έχει σαν στόχο τον έλεγχο αυτής της απώλειας, καθώς εάν δεν αντιμετωπιστεί, θα περιορισθεί η ικανότητα ανταπόκρισης στη ζήτηση για ζωικές πρωτεΐνες, καθώς και ο συμβιβασμός μεταξύ της υγείας και της ευζωίας των ζώων.

«Στη Zoetis, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που υποστηρίζουμε αυτή την πρώτη Εθνική εκδήλωση των συμμετεχόντων αυτής της κοινοπραξίας στην Ελλάδα», δήλωσε ο Γιώργος Μελάς, Γενικός Διευθυντής της Zoetis. «Στην Ελλάδα, η χοιροτροφία και η πτηνοτροφία είναι αναπτυσσόμενοι τομείς, καθώς το κρέας χοίρων και κοτόπουλων εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μια προσιτή πηγή ζωικών πρωτεϊνών για πολλές οικογένειες. Μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών για την προώθηση της υγείας και της ευεξίας των ζώων, μπορούμε να βοηθήσουμε τους κτηνοτρόφους να είναι πιο αποτελεσματικοί και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Τελικά αυτή η ερευνητική κοινοπραξία φέρνει λύσεις για τους κτηνοτρόφους, τους κτηνιάτρους και τους καταναλωτές οι οποίοι εξαρτώνται από την υγιή και βιώσιμη παραγωγή τροφίμων».

Τι είναι το πρόγραμμα Prohealth

Η κοινοπραξία του προγράμματος Prohealth (από τα αρχικά της λέξης Παραγωγή και ΥΓΕΙΑ - Βιώσιμη εντατική εκτροφή χοίρων και πτηνών) είναι ένα υγιές μίγμα 10 Ακαδημαϊκών εταίρων, 1 Ευρωπαϊκής Οργάνωσης, 4 εταίρων της βιομηχανίας, και 7 Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, που συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Newcastle, με εξειδίκευση στην Κτηνιατρική επιστήμη και την επιδημιολογία, τη φυσιολογία των ζώων και την ανοσολογία, στα κοινωνικοοικονομικά, στη γενετική και τη διατροφή, καθώς και στην ευημερία και στην επιστήμη της εκτροφής και παραγωγής των χοίρων και των πτηνών. Αντλεί τα μέλη της από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Ισπανία και την Ελβετία. Το 2014, στην κοινοπραξία Prohealth απονεμήθηκε η μεγαλύτερη χορηγία που δόθηκε ποτέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της Υγείας των Ζώων (11,9 εκατομμύρια €), για τον εντοπισμό νέων λύσεων που θα συμφιλιώσουν τα σύγχρονα συστήματα ζωικής παραγωγής με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ποιοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα PROHEALTH

- Newcastle University, UK (Project Co-Ordinator)
- Accelopment AG, CH
- Aviagen, UK
- Conseils et Competences en Productions Animales (CCPA Group), FR
- Coren S.C.G., ES
- European Forum of Farm Animal Breeders, NL
- Ghent University, BE
- Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), FR
- JSR Genetics Ltd, UK
- Natural Resources Institute Finland (Luke), FI
- Poultry Health Services Ltd, UK
- PigCHAMP Pro Europa Sl, ES
- The Danish Agriculture & Food Council, The Pig Research Centre, DK
- The University of Nottingham, UK
- Tivix Europe Sp Zoo, PL
- University of Copenhagen, DK
- University of Reading, UK
- Vedanko Bvba, BE
- Veterinary Research Institute, CZ
- Vitatrace Nutrition Ltd, CY
- Warsaw University of Life Sciences (WULS-SGGW), PL
- Zoetis International Services Sas, FR

18 December 2016
Banner
Banner