Πρόσκληση συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης από τον ΣΕΒΕΚ

20 January 2020

Πρόσκληση συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης από τον ΣΕΒΕΚ

Εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα όλων των τομέων της οικονομίας ή εποχικά εργαζόμενους, καλεί ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος να δηλώσουν συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης που υλοποιεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο ΣΕΒΕΚ, στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον Κλάδο Επεξεργασίας Κρέατος» υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

··· Στέλεχος τμήματος υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων σε επιχειρήσεις επεξεργασίας κρέατος

··· Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης σε μονάδες επεξεργασίας κρέατος

··· Τεχνικός Χειριστής Αλλαντοβιομηχανίας – τεχνικός παραγωγής χαρμανιών

··· Τεχνικός Χειριστής Αλλαντοβιομηχανίας – τεχνικός συσκευασίας

··· Εξωτερικός Πωλητής Μονάδων Επεξεργασίας κρέατος.

Τα προγράμματα στοχεύουν στην ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας και της εργασιακής κινητικότητας 1.200 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε επιχειρησιακές λειτουργίες και εργασιακές δραστηριότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή υποβάλλοντας ηλεκτρονικά αίτηση έως 24/1/2020 στην ιστοσελίδα του ΣΕΒΕΚ, εδώ.

Διάρκεια Προγραμμάτων: 90 ώρες σε πρωινά ή απογευματινά τμήματα

Εκπαιδευτικό επίδομα: 450€ μικτά / πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης

Τόπος υλοποίησης: Όλη η χώρα

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τους όρους συμμετοχής, στις σχετικές σελίδες του ιστότοπου http://www.sevek.gr.

20 January 2020
Banner
Banner