Προειδοποίηση στη Βουλγαρία για τα μέτρα που ευνοούν τα εγχώρια προϊόντα αγροδιατροφής

15 May 2020

Προειδοποίηση στη Βουλγαρία για τα μέτρα που ευνοούν τα εγχώρια προϊόντα αγροδιατροφής

Προειδοποιητική επιστολή αποφάσισε να στείλει η κομισιόν στη Βουλγαρία καλώντας τη χώρα να καταργήσει τα μέτρα που έχει εισαγάγει για τη λιανική πώληση αγροδιατροφικών προϊόντων και τα οποία ευνοούν τα εγχώρια προϊόντα.

Πιο συγκεκριμένα, η υπόθεση αφορά τα μέτρα που επιβάλλονται στους εμπόρους λιανικής και εισάγουν διακρίσεις, καθώς τους υποχρεώνουν να ευνοούν τα εγχώρια προϊόντα διατροφής. Η βουλγαρική νομοθεσία υποχρεώνει τους εμπόρους λιανικής πώλησης να προσφέρουν διακριτούς χώρους έκθεσης και πώλησης για τα εγχώρια προϊόντα διατροφής, όπως το γάλα, τα ψάρια, το νωπό κρέας και τα αυγά, το μέλι, τα φρούτα και τα λαχανικά, και να αγοράζουν το 90% του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων από εγχώριους παραγωγούς.

Οι υποχρεώσεις αυτές, λέει η Κομισιόν, περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 34 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), δεδομένου ότι δημιουργούν πιο ευνοϊκές και ανταγωνιστικές συνθήκες εμπορίας για τα εγχώρια προϊόντα διατροφής, εισάγοντας διακρίσεις σε βάρος παρόμοιων εισαγόμενων προϊόντων. Επιπλέον, περιορίζουν την ελευθερία εγκατάστασης, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 49 της ΣΛΕΕ, αφού περιορίζουν την ελευθερία των εμπόρων λιανικής να αποφασίζουν τη σύνθεση του εμπορεύματός τους και την παρουσίασή του στην επιφάνεια πώλησης, και τους υποχρεώνουν να προσαρμόζουν την αλυσίδα εφοδιασμού τους.

Τέτοιοι περιορισμοί, σύμφωνα με την οπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν μόνο από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, όπως η δημόσια υγεία, και πρέπει να είναι κατάλληλοι και αναγκαίοι για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Στη φαρέτρα των επιχειρημάτων της Κομισιόν έναντι της Βουλγαρίας μπαίνουν πλέον και οι έκτακτες συνθήκες που δημιουργεί η πανδημία Covid-19. Εξαιτίας αυτών των έκτακτων περιστάσεων και λόγω της εξασθένησης των οικονομιών της Ε.Ε., είναι ανάγκη να διατηρηθούν η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και η ελευθερία εγκατάστασης.

Συνεπώς η Κομισιόν εντάσσει το προαναφερθέν μέτρο της βουλγαρικής κυβέρνησης στα «αδικαιολόγητα εμπόδια που μπορούν να υπονομεύσουν τις συλλογικές προσπάθειες για την ελεύθερη και αποτελεσματική διακίνηση των εμπορευμάτων σε ολόκληρη την Ε.Ε., καθώς και την ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρωτοφανή κρίση σε πνεύμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης».

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Βουλγαρία έχει προθεσμία ενός μήνα για να απαντήσει στις αιτιάσεις της Κομισιόν.

[Image by Виктор Сапожников from Pixabay]

15 May 2020
Banner
Banner