Πού βρισκόμαστε σήμερα με την Οζώδη. Λήψη μέτρων σε Αχαΐα, Γιάννινα, Αρκαδία

20 July 2016

Πού βρισκόμαστε σήμερα με την Οζώδη. Λήψη μέτρων σε Αχαΐα, Γιάννινα, Αρκαδία

Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας είναι η πιο πρόσφατη περίπτωση περιοχής στην οποία λαμβάνονται μέτρα κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών (ΟΔΒ). Σύμφωνα με την Απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες και υπογράφει ο Προϊστάμενος ΔΑΟΚ της Π.Ε. Αχαΐας, απαγορεύεται η έξοδος βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών από την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας για οποιοδήποτε λόγο (σφαγή, εκτροφή, πάχυνση, αναπαραγωγή και θερινή βόσκηση). Απαγορεύεται επίσης η είσοδος βοοειδών και αιχμάλωτων άγριων μηρυκαστικών στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας για σφαγή, εκτροφή, πάχυνση, αναπαραγωγή και θερινή βόσκηση. Το αυτό και για τις αγοραπωλησίες των παραπάνω ζώων. Υπό όρους επιτρέπεται η διακίνηση βοοειδών για άμεση σφαγή από χώρες της Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες προς την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.

Είχαν προηγηθεί την αμέσως προηγούμενη μέρα, 18 Ιουλίου, Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για τη λήψη μέτρων λόγω υποχρεωτικού εμβολιασμού κατά της ΟΔΒ στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, και αντίστοιχη Απόφαση για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας.

Μετά και από αυτήν την εξέλιξη, ένα περίπου χρόνο μετά τη λήψη μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, η κατάσταση όπως την αποτυπώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Περιοχές λήψης και άρσης μέτρων για την ΟΔΒ
perioxesLSD

Τις επιμέρους Αποφάσεις λήψης και άρσης μέτρων ανά Περιφερειακή Ενότητα μπορείτε να βρείτε εδώ.

20 July 2016
Banner
Banner