Πού θα υποβάλλονται αιτήματα έγκρισης συναλλαγών

01 July 2015

Πού θα υποβάλλονται αιτήματα έγκρισης συναλλαγών

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημερώνει το συναλλακτικό κοινό για τους αριθμούς των τηλεφωνικών κέντρων των τραπεζών μελών της στους οποίους θα μπορεί να απευθύνεται προκειμένου να υποβάλλει αιτήματα για την εξαίρεση συγκεκριμένων συναλλαγών από την παράγραφο 2 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (‘ΠΝΠ’) με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας».

Τα εν λόγω αιτήματα, μαζί με την απαραίτητη τεκμηρίωσή τους:

  • θα πρέπει να αφορούν συναλλαγές που κρίνονται αναγκαίες για σκοπούς κοινωνικού συμφέροντος (π.χ. πληρωμή ιατρικών εξόδων, πληρωμή διδάκτρων στο εξωτερικό, κ.λπ.),
  • θα τυγχάνουν επεξεργασίας από τις τράπεζες, και
  • θα αποστέλλονται από τις τράπεζες στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών της παρ. 4 του άρθρου πρώτου της ανωτέρω αναφερόμενης ΠΝΠ.

Ο Πίνακας με τα τηλέφωνα των τραπεζών

01 July 2015
Banner
Banner