Πόσο θα μειωθεί η αγορά κρέατος της Ε.Ε. λόγω νέων καταναλωτικών τάσεων και αειφορίας

24 February 2022

Πόσο θα μειωθεί η αγορά κρέατος της Ε.Ε. λόγω νέων καταναλωτικών τάσεων και αειφορίας

Η αγορά κρέατος και πουλερικών στην Ε.Ε. θα βαίνει μειούμενη με μέσο ετήσιο ρυθμό -0,4% την επόμενη δεκαετία. Η πτώση της κατανάλωσης θα οφείλεται αφενός στην αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών με μείωση του κρέατος στη διατροφή, και αφετέρου στη μειωμένη παραγωγή κρέατος και πουλερικών λόγω των μέτρων προώθησης της αειφορίας.

Τα στοιχεία δημοσιεύει η ιστοσελίδα euromeatnews, επικαλούμενη σχετική έκθεση της IndexBox.

Σύμφωνα με την έκθεση:

Η ζήτηση για βοδινό και χοιρινό αναμένεται πτωτική, ενώ θα είναι αυξανόμενη για τα πουλερικά και το πρόβειο κρέας. Οι εξαγωγές από τις χώρες της Ε.Ε. θα μειωθούν, κυρίως λόγω της χαμηλότερης ζήτησης από την Ασία.

Η IndexBox εκτιμά ότι η ευρωενωσιακή αγορά κρέατος θα παραμείνει στάσιμη στο εγγύς μέλλον. Αν και η παγκόσμια κατανάλωση κρέατος προβλέπεται να αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό +1,4% χάρη στην αύξηση των εισοδημάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες, η κατά κεφαλήν κατανάλωση κρέατος στην Ε.Ε. προβλέπεται να μειωθεί ελαφρώς, από τα 68 κιλά το 2022 σε 67,5 κιλά το 2025.

Η χαμηλότερη κατανάλωση βόειου και χοιρινού κρέατος αποτελεί τον κύριο παράγοντα που διαμορφώνει τη στασιμότητα της αγοράς στην Ε.Ε., και ούτε η αυξανόμενη ζήτηση για πουλερικά και πρόβειο κρέας θα είναι επαρκής για να αντισταθμίσει αυτή την τάση. Ο στόχος της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού βοοειδών και αυτό θα περιορίσει την προσφορά στην αγορά της Ε.Ε., η οποία τροφοδοτείται από την εγχώρια παραγωγή.

Οι καταναλωτές δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην αειφορία της παραγωγικής διαδικασίας – ιδιαίτερα στην καλή διαβίωση των ζώων και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ως εκ τούτου, το βιολογικό κρέας θα παρουσιάσει αύξηση.

Όσον αφορά τα υποκατάστατα κρέατος:

Το κρέας εργαστηρίου δεν αναμένεται να είναι ένας ανταγωνιστής του συμβατικού κρέατος, λόγω της χαμηλής αποδοχής από τους καταναλωτές και του υψηλού κόστους παραγωγής.

Τα εναλλακτικά «κρέατα» φυτικής προέλευσης είχαν ένα μερίδιο αγοράς περίπου 1% των συνολικών πωλήσεων κρέατος το 2020 και δεν θα επεκταθούν σημαντικά τα επόμενα πέντε χρόνια, αναφέρει η έκθεση.

Σε σύγκριση με τις μέσες τιμές της περιόδου 2019-2021, η παραγωγή βόειου κρέατος το 2022 προβλέπεται να μειωθεί κατά 1,4% στα 6,8 εκατομμύρια τόνους, καθώς θα μειωθεί κατά 3,3% (στα 30,7 εκατομμύρια κεφαλές) ο πληθυσμός βοοειδών. Η παραγωγή χοιρινού θα μειωθεί κατά 1% στα 23,5 εκατ. τόνους, ενώ η παραγωγή κρέατος κοτόπουλου θα αυξηθεί κατά 0,6% στα 13,7 εκατ. τόνους. Το 2022, η παραγωγή πρόβειου κρέατος θα μειωθεί ελαφρώς κατά 0,5% στις 637 χιλιάδες τόνους, αλλά από το 2023 θα αυξάνεται σταθερά, φθάνοντας τις 648 χιλιάδες τόνους έως το 2025.

Μέχρι το 2031, το μερίδιο αγοράς για τις εξαγωγές της Ε.Ε. στο παγκόσμιο εμπόριο θα μειωθεί από 20% σε 17% λόγω της επιβράδυνσης των εξαγωγών ευρωπαϊκού χοιρινού κρέατος στην Ασία.

24 February 2022
Banner