Πώς θα μοιάζει η νέα ΚΑΠ

13 December 2017

Πώς θα μοιάζει η νέα ΚΑΠ

Το Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε τις μεταρρυθμίσεις για την απλούστευση της γεωργικής πολιτικής της Ε.Ε. και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των γεωργών έναντι των σουπερμάρκετ. Η μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), η οποία θα τεθεί σε ισχύ το 2018, εγκρίθηκε με 503 ψήφους υπέρ, 87 κατά και 13 αποχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσαν οι υπηρεσίες της Ευρωβουλής:

Ο νέος κανονισμός θα επιτρέψει σε όλες τις οργανώσεις αγροτών να προγραμματίζουν την παραγωγή και να διαπραγματεύονται συμβάσεις προμήθειας για λογαριασμό των μελών τους χωρίς να παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους κανόνες ανταγωνισμού. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις επιτρέπονται σήμερα μόνο σε λίγους τομείς όπως το γάλα, το ελαιόλαδο, το βόειο κρέας και τα σιτηρά.

Καλύτερα μέσα αντιμετώπισης των ασταθειών της αγοράς

Οι γεωργοί θα μπορούν να προστατευθούν καλύτερα έναντι των ασταθειών της αγοράς και των φυσικών κινδύνων, όπως οι κακές καιρικές συνθήκες, τα παράσιτα των φυτών και οι ασθένειες των ζώων. Θα υπάρξει βελτίωση των μέτρων για τη σταθεροποίηση του εισοδήματος των γεωργών, καθότι θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους με την αύξηση της αποζημίωσης που προέρχεται από την ασφάλιση των καλλιεργειών, των ζώων και των φυτών και από τα αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν οι αγρότες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να ανταποκρίνεται ταχύτερα σε περιπτώσεις κρίσεων, χρησιμοποιώντας έκτακτα μέτρα στήριξης των αγροτών.

«Ενεργός γεωργός» και νέοι αγρότες

Τα κράτη μέλη θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά τον ορισμό του «ενεργού γεωργού», δηλαδή ενός ατόμου που είναι επιλέξιμο για τη λήψη ευρωπαϊκών γεωργικών επιδοτήσεων. Θα μπορούν επίσης να ενισχύσουν τις προσαυξήσεις για τους νέους αγρότες,  από 25% έως 50% της βασικής τους πληρωμής για τα πρώτα 25-90 εκτάρια, ώστε να καταστεί ελκυστικότερη για τους νέους ανθρώπους η εργασία στον αγροτικό τομέα».

Ο νέος κανονισμός μένει τώρα να εγκριθεί επισήμως και από το Συμβούλιο της Ε.Ε. προτού τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018.

13 December 2017
Banner
Banner