ΠΟΚΚ: Ιδού οι προτάσεις μας για την ανασυγκρότηση της ελληνικής κτηνοτροφίας

31 August 2017

ΠΟΚΚ: Ιδού οι προτάσεις μας για την ανασυγκρότηση της ελληνικής κτηνοτροφίας

Τις προτάσεις της για την ανασυγκρότηση της ελληνικής κτηνοτροφίας καταθέτει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών. Με επιστολή την οποία απευθύνει στον υπουργό ΥΠΑΑΤ Β. Αποστόλου και στον αν. υπουργό Γ. Τσιρώνη και κοινοποιεί στα κόμματα και στη Διεπαγγελματική Κρέατος, η ΠΟΚΚ προχωρεί σε προτάσεις προκειμένου οι αρμόδιοι να λάβουν μια απόφαση «που θα δίνει λύσεις και δεν θα δημιουργεί περαιτέρω αντιπαραθέσεις».

Κεντρική ιδέα στις προτάσεις των κρεοπωλών αποτελεί η «εκ βαθέων» αλλαγή της ΚΑΠ, αλλά και η δημιουργία ενός φορέα σε κάθε περιφέρεια της χώρας, ο οποίος θα αποτελέσει ένα κέντρο αναφοράς για οτιδήποτε αφορά την κτηνοτροφία και την κρεοπαραγωγή. Η πρόταση είναι ο φορέας αυτός να έχει πολλές και ουσιαστικές αρμοδιότητες, από την καταγραφή των ζώων μέχρι και τη σφαγή, οδηγώντας σε έναν επιτελικό σχεδιασμό (και έλεγχο) όλης της διαδικασίας παραγωγής.

Οι κρεοπώλες υποδεικνύουν με τον τρόπο αυτό ότι η ανάπτυξη της ελληνικής παραγωγής χρειάζεται ριζική αντιμετώπιση κι όχι αστυνομικά μέτρα και στοχοποίηση κλάδων. Παράλληλα ξεκαθαρίζουν ότι «δεν προτίθενται να υποστούν λάθη και παραλείψεις παλαιότερων ετών και άλλων υπευθύνων, στην προσπάθεια να μας επιρρίψουν για άλλη μία φορά τις ευθύνες από την δική τους αδράνεια», ενώ δηλώνουν διαθέσιμοι για κάθε διευκρίνιση επί των προτάσεών τους.

Η επιστολή της ΠΟΚΚ έχει ως εξής:

 

Αξιότιμοι Κύριοι,

Πολλές φορές στο απώτερο παρελθόν αλλά και μέχρι προσφάτως, η ομοσπονδία μας προσπάθησε με επιστολές και διαδοχικές προσωπικές συναντήσεις, να πείσει ότι η χώρα μας χρειάζεται πραγματικά παραγωγική ανάπτυξη. Και υπάρχει απεριόριστο πρόσφορο έδαφος, γι' αυτό είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε, αφού το αντικείμενο μας είναι αυτό ακριβώς. Είναι άλλωστε καταγεγραμμένο ότι εμείς πωλούμε αναλογικά  την παραγωγή.  Έχουμε επίσης τονίσει σε όλους τους τόνους, ότι δεν χρειάζονται αστυνομικά μέτρα, αλλά ένα πρόγραμμα τουλάχιστον δεκαετίας, το οποίο θα καταθέσουν ως πρόταση οι φορείς που ασχολούνται με το κρέας και η πολιτεία θα νομοθετήσει επί τη βάσει αυτού. Ωστόσο, δυστυχώς, φωνή βοώντος εν τη ερήμω… Γι’ αυτό επανερχόμαστε με τις δικές μας πλέον προτάσεις, προκειμένου να σας βοηθήσουμε να πάρετε τη σωστή κατεύθυνση και  να λάβετε την ορθότερη απόφαση, η οποία θα δίνει λύσεις και δε θα δημιουργεί περαιτέρω αντιπαραθέσεις. Ειδικότερα:

  • Αλλαγή εκ βαθέων της ΚΑΠ. Αυτό το φαινόμενο να παράγεις το 51% και να επιδοτείσαι στο 100%, θα πρέπει να είναι παγκόσμια πατέντα! Συνεπώς και ένας νέος παραγωγός να έχει τα ίδια δικαιώματα στην επιδότηση.
  • Θα πρέπει επιτέλους σε κάθε περιφέρεια να καθιδρυθεί ένας φορέας, συνεταιρισμός ή ομάδα παραγωγών, όπως θέλετε ονομάστε τον, μέσω του ΟΣΔΕ, που θα καταγράψει όλα τα ζώα, αρσενικά και θηλυκά, στην εμβέλεια της εκάστοτε αυτής περιφέρειας.
  • Ο κάθε παραγωγός θα δηλώνει στον παραπάνω φορέα πόσα ζώα έχουν γεννηθεί, με τον αντίστοιχο κωδικό τους, πόσα από αυτά θα οδηγηθούν άμεσα στη σφαγή και πότε τα υπόλοιπα, με βάση την ημερομηνία γέννησής τους, και εν τέλει πόσα από αυτά θα παραμείνουν για ζωή και αναπαραγωγή (γενεαλογικό δέντρο).
  • Επίσης, ο κάθε παραγωγός θα οφείλει να δηλώνει στον φορέα τι ζώα θέλει να παράγει, αρσενικά ή θηλυκά, γαλακτοπαραγωγής ή κρεατοπαραγωγής και ανάλογα με την ως άνω δήλωση ενδιαφέροντος του εκάστοτε παραγωγού, ο φορέας θα του παρέχει τα αντίστοιχα φιξαρισμένα σπέρματα για τη μέγιστη αποδοτικότητα, με το ίδιο ή και μικρότερο κόστος (γενετική βελτίωση).
  • Ο φορέας, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πότε και πόσα από αυτά τα ζώα θα είναι διαθέσιμα για σφαγή, θα είναι υπεύθυνος για τη διάθεσή τους στην αγορά με βάση την ποιοτική τους κατάταξη. Εξυπακούεται ότι μεταξύ των φορέων θα υπάρχει συνεχής επικοινωνία και συνεννόηση για να καλύπτουν μεταξύ τους πλεονάσματα ή ελλείψεις.
  • Επιπλέον, ο φορέας θα είναι αρμόδιος για την συλλογή και μεταφορά των ζώων προς το σφαγείο και ο ίδιος θα ενημερώνει μέσω των εκπροσώπων του, με όποιο μέσον είναι διαθέσιμο, τον εκάστοτε παραγωγό για το βάρος και την ποιοτική κατάταξη του ζώου. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή αμφισβήτησης εκ μέρους του παραγωγού για το αποτέλεσμα, θα καλείται ο ίδιος ο παραγωγός στο σφαγείο για αυτοψία, παρουσία κτηνιάτρου και υπεύθυνου για την ποιοτική κατάταξη.
  • Τέλος, θα μπορούσε εξαρχής να τεθούν τα θεμέλια για περαιτέρω διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του ως άνω φορέα και να προβλεφθεί από την αρχή η δυνατότητα, ώστε μακροπρόθεσμα να μπορεί ο φορέας να καλύψει και τις ανάλογες ζωοτροφές για τις ανάγκες των μελών του, σε πολύ καλύτερες τιμές, προκειμένου να σταματήσει επιτέλους η δικαιολογία για τον υποσιτισμό των ζώων.

Αν παρακολουθήσετε ενδελεχώς τις στατιστικές, θα διαπιστώσετε πως όσο μειώνεται η κατανάλωση από το κρεοπωλείο τόσο μειώνεται και η παραγωγή και το αντίστροφο. Όμως, σας εφιστούμε την προσοχή, διότι οι κρεοπώλες δεν αντέχουν άλλα συντεχνιακά παιχνίδια σε βάρος τους και δεν προτίθενται να υποστούν λάθη και παραλείψεις παλαιότερων ετών και άλλων υπευθύνων, στην προσπάθεια να μας επιρρίψουν για άλλη μία φορά τις ευθύνες από την δική τους αδράνεια. Οι παραγωγοί έχουν το κίνητρο της επιδότησής τους, ενώ οι κρεοπώλες τα μέτρα που κάθε ένας από αυτούς προτείνει να επιβληθούν. 

Αγαπητοί κύριοι, αν δεν γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και πράξεις για τον συντονισμό των παραπάνω θέσεών μας και δεν σταματήσουμε επιτέλους να στρουθοκαμηλίζουμε, δεν θα γίνουμε ποτέ ούτε αυτάρκεις αλλά ούτε και ανταγωνιστικοί απέναντι προς τους εισαγωγείς μας.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί των προτάσεών μας, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ.

31 August 2017
Banner