ΠΕΤΕΤ προς Ξανθό: Αποσύρετε την Υγειονομική Διάταξη

06 July 2017

ΠΕΤΕΤ προς Ξανθό: Αποσύρετε την Υγειονομική Διάταξη

Ένας ακόμη φορέας διατυπώνει τις ενστάσεις του για τη νέα Υγειονομική Διάταξη του Υπουργείου Υγείας. Για την Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων ο λόγος, η οποία διαπιστώνει ότι «ακόμη μία υπουργική απόφαση προστίθεται στο υπάρχον νομικό πλαίσιο και αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο λόγος και ποιες ανάγκες των πολιτών έρχεται να καλύψει».

Η ΠΕΤΕΤ μάλιστα καταθέτει υπόμνημα με τις θέσεις της στον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό. Στο κείμενο του υπομνήματος, απορεί για τη «νεοφανή ειδικότητα των «Υγιεινολόγων μηχανικών», προτείνει την επέκταση της περιφερειακής λειτουργίας του ΕΦΕΤ σε όλη την Ελλάδα καθώς και την ισχυροποίησή του, ενώ ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να έρθει σε ρήξη με τους υπόλοιπους επιστήμονες του χώρου των τροφίμων για την υποστήριξη συντεχνιακών συμφερόντων.

Το υπόμνημα της ΠΕΤΕΤ, που υπογράφουν ο πρόεδρος Γ. Σμαρνάκης και η  Γεν. Γραμματέας Μ. Πούλιου, έχει ως ακολούθως:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Μελετώντας με προσοχή την νέα Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις», η οποία προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ από 1/7/2017, σημειώνουμε με λύπη μας ότι ακόμη μία υπουργική απόφαση προστίθεται στο υπάρχον νομικό πλαίσιο και αναρωτιόμαστε ποιός είναι ο λόγος και ποιές ανάγκες των πολιτών έρχεται να καλύψει.

Εισαγωγικά, η Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 επικαλείται 31 νόμους, προεδρικά διατάγματα, ΚΥΑ κλπ. χωρίς να καταργεί τίποτα από αυτά, προσθέτει πολυπλοκότητα και δημιουργεί νέες αντιθέσεις και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων. Τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας κατά την παραγωγή-διακίνηση-εμπορία των τροφίμων δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποσπασματικά από Επόπτες Δημόσιας Υγείας, καθώς και από την νεοφανή ειδικότητα των «Υγιεινολόγων μηχανικών», οι οποίοι σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 είναι υπεύθυνοι για έλεγχο και σχεδιασμό των πάντων, αποκλείοντας πλήθος ειδικοτήτων του τομέα τροφίμων χωρίς κανένα επιστημονικό κριτήριο. Η αρμοδιότητα των Εποπτών θα έπρεπε να αφορά μόνο τον έλεγχο υγιεινής χώρων και προσωπικού, δεδομένου ότι βάσει του προγράμματος σπουδών τους, σε αυτούς τους τομείς διαθέτουν το κατάλληλο γνωσιακό υπόβαθρο.

Για την προστασία του καταναλωτή και τη διασφάλιση της εισαγωγής, παραγωγής και διακίνησης υγιεινών τροφίμων ιδρύθηκε ο Ε.Φ.Ε.Τ. 2741/1999 (ΦΕΚ Α' 199/28.9.99).

Προτείνουμε την επέκταση της περιφερειακής λειτουργίας του σε όλη την Ελλάδα, τη στελέχωσή του από όλους τους επιστήμονες του τομέα τροφίμων, καθώς και την ισχυροποίησή του ώστε ως μοναδική ανεξάρτητη αρχή από την εκάστοτε πολιτική εξουσία να εξυπηρετεί τον πολίτη. Αυτός πρέπει να είναι ο μοναδικός λόγος που υπάρχουν οι δημόσιες υπηρεσίες, η εξυπηρέτηση της κοινωνίας! Η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων που υπάρχει αυτήν τη στιγμή σε πλήθος υπουργείων και υπηρεσιών δεν εξυπηρετεί τον παραπάνω στόχο.

Τα τελευταία χρόνια θεσμοθετήθηκαν ευρωπαϊκοί κανονισμοί για θέματα υγιεινής (178/2002, 852-853/2004 και οι προσφάτως καταργηθέντες (882-854 για τον επίσημο έλεγχο από τον 625/2017) και έβαλαν ενιαίους κανόνες σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

Αντί να θεσπίζετε λοιπόν νέους νόμους, καλό θα ήταν να εφαρμόσετε τους υπάρχοντες και να τους απλοποιήσετε ώστε να είναι αντιληπτοί από τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους.

Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων (Π.Ε.ΤΕ.Τ.) εκπροσωπεί από το 1981 τους Τεχνολόγους Τροφίμων Ανώτατης Τεχνολογικής & Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και είναι από το 2007 μέλος της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίμων.

Η Π.Ε.ΤΕ.Τ. δεν προτίθεται να έρθει σε ρήξη με τους υπόλοιπους επιστήμονες του χώρου των τροφίμων για την υποστήριξη συντεχνιακών της συμφερόντων. Οι Τεχνολόγοι Τροφίμων υποστηρίζουν την διεπιστημονική προσέγγιση, κοιτάνε τους πολίτες στα μάτια, υποστηρίζουν και διαχέουν στην κοινωνία την διατροφική πολιτική της χώρας.

Τα μέλη μας στους χώρους εργασίας, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, με ευθύνη και επαγγελματισμό εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και προστατεύουν τους πολίτες.

Σας καλούμε να αποσύρετε άμεσα την Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 και να συνεργαστείτε με τα συναρμόδια υπουργεία για την απλοποίηση της νομοθεσίας υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, προς όφελος των πολιτών».

06 July 2017
Banner