Πενθήμερο σεμινάριο από τον ΕΦΕΤ στο πλαίσιο του προγράμματος EU-FORA

11 June 2018

Πενθήμερο σεμινάριο από τον ΕΦΕΤ στο πλαίσιο του προγράμματος EU-FORA

Υποτρόφους από 11 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες φιλοξενεί αυτές τις ημέρες η Αθήνα, στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών «EU-FORA», μια πρωτοβουλία της EFSA σχετικά με την αξιολόγηση της επικινδυνότητας στα τρόφιμα. Πρόκειται για το τελευταίο μιας σειράς τεσσάρων σεμιναρίων, διάρκειας 5 ημερών, που διοργανώνεται από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και διεξάγεται από σήμερα το πρωί έως το απόγευμα της Παρασκευής 15 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο Athenaeum Grand Hotel, στην Αθήνα.

Το σεμινάριο προσεγγίζει διάφορα και εκτεταμένα αντικείμενα σε σχέση με την αξιολόγηση της επικινδυνότητας, όπως για παράδειγμα θέματα για αναδυόμενους κινδύνους, νανοτεχνολογία, ταξινόμηση – βαθμονόμηση κινδύνων (risk ranking), οδοί πρόκλησης ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων (adverse Outcome Pathway –AOP) μηχανισμό δράσης (Mode of Action-MoA) και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στις δοκιμές και την αξιολόγηση (Integrated Approaches to Testing and Assessment – IATA). Διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές – εισηγητές που προέρχονται από τον ΕΦΕΤ, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), την Αυστριακή Αρχή για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων (AGES), την Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών (OAW), την SAFOSO, την Ολλανδική Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και του Καταναλωτή (NVWA), το Πανεπιστήμιο St. Thomas από τις ΗΠΑ, το Πανεπιστήμιο της Οττάβα από τον Καναδά και τον Οργανισμό για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) θα μεταδώσουν τις γνώσεις τους και θα προάγουν εποικοδομητικές συζητήσεις με στόχο την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και, γιατί όχι, να καταλήξουν σε μελλοντικές προτάσεις που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας από μία καινούρια και «φρέσκια» προοπτική.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών «EU-FORA» (European Food Risk Assessment) αποτελεί ένα ευρωπαϊκό πρωτοποριακό έργο, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της EFSA, στοχεύοντας στην εκπαίδευση μελλοντικών γενεών ατόμων - αξιολογητών της επικινδυνότητας στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καταναλωτές ανά την Ευρώπη αναμένεται να επωφεληθούν από αυτή την πρωτοβουλία. Μία κοινοπραξία, τεσσάρων μερών, διευθυνόμενη από την AGES (BfR, SAFOSO, AGES, ΕΦΕΤ) ανέλαβε να υλοποιήσει το πρόγραμμα «EU-FORA» και να προσεγγίσει τα υψηλά πρότυπα και τις απαιτητικές εκπαιδευτικές ανάγκες που είχαν τεθεί από πλευράς EFSA.

Το πρόγραμμα, διάρκειας ενός έτους, συνδυάζει την «εκμάθηση μέσω της εργασίας» τοποθετώντας τους υποτρόφους σε φιλοξενούντες οργανισμούς σε διαφορετικά μέρη (που εμπίπτουν στο Δίκτυο της Επιστημονικής Συνεργασίας της EFSA, συγκεκριμένα στο άρθρο 36), ενισχυόμενο περαιτέρω από τη διεξαγωγή συνολικά έξι εβδομάδων εκπαίδευσης που υλοποιήθηκαν σε Πάρμα (EFSA), Βιέννη (AGES), Βερολίνο (BfR) και Αθήνα (ΕΦΕΤ).

«Ας ελπίσουμε ότι παρόμοιες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες θα συνεχίσουν να κερδίζουν έδαφος σε όλη την Ευρώπη προς μία ενοποιημένη ευρωπαϊκή προσέγγιση στην ασφάλεια των τροφίμων, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας των τροφίμων, υγείας και ευζωίας των ζώων και φυτοϋγείας» καταλήγει σε σχετική ανακοίνωσή του ο ΕΦΕΤ.

11 June 2018
Banner