Παραχώρηση εκτάσεων του ΥΠΑΑΤ στην Περιφέρεια Ηπείρου για Τεχνολογικό Πάρκο

26 February 2021

Παραχώρηση εκτάσεων του ΥΠΑΑΤ στην Περιφέρεια Ηπείρου για Τεχνολογικό Πάρκο

Τη δωρεάν παραχώρηση για κοινωφελή σκοπό, στην Περιφέρεια Ηπείρου, περιοχών του αγροκτήματος Πεδινής, υπέγραψαν χθες οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

Η εξέλιξη αυτή ήλθε κατόπιν σχετικού αιτήματος της Περιφέρειας, και εντάσσεται στο πλαίσιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου με τρόπο που θα ωφελεί τις τοπικές κοινωνίες και θα συμβάλλει στην ανάπτυξή τους. 

Πρόκειται για εκτάσεις περί τα σαράντα στρέμματα οι οποίες παραχωρούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου για 25 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για άλλα 10 χρόνια. Οι εκτάσεις αυτές θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας.

Το έργο αυτό αναμένεται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση δράσεων καινοτομίας, στη διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας και θα αποτελέσει ευρύτερο πόλο προσέλκυσης και συνεργασίας ερευνητικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και επενδυτικών φορέων της ευρύτερης περιοχής. 

Η στέγαση επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας – κλάδων Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Βιοτεχνολογίας, Αγροτεχνολογίας, Δημιουργικής Βιομηχανίας, θα προωθήσει την Εφαρμοσμένη Έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων στην Περιφέρεια Ηπείρου, με θετικές επιδράσεις στην ευρύτερη οικονομία της περιοχής και στη διάχυση της τεχνολογίας, ιδιαίτερα στους κλάδους Αγροτεχνολογίας, Βιοτεχνολογίας και Πληροφορικής.

[Φωτογραφία από Gerd Altmann από το Pixabay]

26 February 2021
Banner
Banner