Παράταση σε εισφορές και δόσεις μέχρι 30/9 δίνει ο ΟΑΕΕ

03 September 2015

Παράταση σε εισφορές και δόσεις μέχρι 30/9 δίνει ο ΟΑΕΕ

Νέα παράταση στην καταβολή εισφορών και δόσεων δίνει ο ΟΑΕΕ στους ασφαλισμένους του αναγνωρίζοντας τις τρέχουσες οικονομικές δυσκολίες και τα προβλήματα που δημιούργησαν τα capital controls. Η νέα ημερομηνία λήξης είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2015.
Στη νέα παράταση πληρωμής εντάσσονται:

  • Εισφορές 3ου διμήνου 2015.
  • Μηνιαίες δόσεις ρυθμίσεων Ιουλίου και Αυγούστου που εξοφλούνται με άμεση χρέωση τραπεζικού λογαριασμού (Θα καταβληθούν με τις ροές Σεπτεμβρίου).
  • Διμηνιαίες δόσεις της 31/7/2015 παλαιότερων ρυθμίσεων.
  • 1η δόση ρύθμισης εφόσον η αίτηση για ρύθμιση έχει υποβληθεί κατά το χρονικό διάστημα 22/6/2015 – 31/7/2015.
  • 1η δόση μετάπτωσης προσωρινού διακανονισμού Ν.3943/2011 στη νέα ρύθμιση.

Με την παράταση της προθεσμίας πληρωμής εισφορών και δόσεων παρέχεται σε ασφαλισμένους – οφειλέτες νέα δυνατότητα διατήρησης των ευεργετημάτων και δικαιωμάτων (ρύθμιση, κατάταξη σε κατώτερη κατηγορία, ασφαλιστική ικανότητα, ενημερότητα κλπ), με την προϋπόθεση της καταβολής των απαιτούμενων ποσών έως τη νέα προθεσμία.

03 September 2015
Banner