Παράταση μέχρι τέλος του 2019 στην πλατφόρμα για τα νωπά και ευαλλοίωτα, ζητούν οι φοροτεχνικοί

10 June 2019

Παράταση μέχρι τέλος του 2019 στην πλατφόρμα για τα νωπά και ευαλλοίωτα, ζητούν οι φοροτεχνικοί

Οι περισσότεροι παραγωγοί δεν γνωρίζουν καν την υποχρέωση ανάρτησης των τιμολογίων στην πλατφόρμα για τα νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα, οι αγοραστές σε μεγάλο ποσοστό δεν γνωρίζουν και δεν εξοφλούν τα τιμολόγια στις 60 ημέρες. Αυτό συμπεραίνουν κρίνοντας από την εμπλοκή τους με το ζήτημα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι φοροτεχνικοί σε όλη την Ελλάδα. Ζητούν λοιπόν να παραταθεί η δυνατότητα υποβολής των παραστατικών πώλησης νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΥΠΑΑΤ χωρίς κυρώσεις, έως την 31η Δεκεμβρίου 2019. Πολύ περισσότερο που, όπως υποστηρίζουν, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κανένα αποτέλεσμα από τη δημιουργία της εν λόγω ψηφιακής πλατφόρμας που έγινε με σκοπό τη δημιουργία ρευστότητας στους αγρότες.

Σε επιστολή που αποστέλλουν στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ οι φοροτεχνικοί διά της Ομοσπονδίας τους (ΠΟΦΕΕ) θεωρούν απαραίτητη την παράταση της ανάρτησης των τιμολογίων στην ψηφιακή πλατφόρμα νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων. Υπενθυμίζουμε ότι από τον Μάρτιο έχει διευκρινιστεί με σχετική εγκύκλιο ότι κάθε είδους κύρωση σχετικά με την ανάρτηση τιμολογίων στην πλατφόρμα και πληρωμή εντός 60 ημερών, αναστέλλεται μέχρι την 15 Ιουνίου 2019. Αιτία γι’ αυτό ήταν η ανάγκη να ολοκληρωθούν τεχνικές βελτιώσεις της ηλεκτρονικής εφαρμογής, ενώ για το διάστημα αυτό η λειτουργία της εφαρμογής θα γίνεται χωρίς κυρώσεις.

Σε αυτή τη φάση οι φοροτεχνικοί πιστεύουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πλείστα προβλήματα στην εφαρμογή της συγκεκριμένης πρόβλεψης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλος κίνδυνος για υψηλά πρόστιμα σε παραγωγούς και εμπόρους.

10 June 2019
Banner
Banner