Με παραπομπή στο Δικαστήριο της Ε.Ε. απειλείται η Δανία επειδή δεν προστατεύει επαρκώς τη Φέτα

25 January 2019

Με παραπομπή στο Δικαστήριο της Ε.Ε. απειλείται η Δανία επειδή δεν προστατεύει επαρκώς τη Φέτα

Αιτιολογημένη γνώμη αποφάσισε να στείλει στη Δανία η Κομισιόν, επειδή οι Αρχές της χώρας αυτής δεν τηρούν επακριβώς τις υποχρεώσεις που υπέχει η Δανία δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Η Κομισιόν θεωρεί ότι η Δανία δεν εμπόδισε/σταμάτησε την παραβίαση του ενωσιακού Κανονισμού από τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στη Δανία και παράγουν (και/ή εισάγουν από άλλες χώρες) και εξάγουν λευκό τυρί με την επισήμανση «Φέτα» σε τρίτες χώρες.

Η πρακτική αυτή δεν συνάδει με τις ενωσιακές προδιαγραφές των προϊόντων προκειμένου να τους χορηγηθεί Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και θεωρείται παραπλανητική επισήμανση. Η ονομασία «Φέτα» είναι καταχωρισμένη ΠΟΠ από το 2002. Ο κανονισμός της Ε.Ε. προστατεύει τις καταχωρισμένες ονομασίες από αρκετούς τύπους καταχρήσεων. Σ' αυτούς περιλαμβάνονται η άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση καταχωρισμένης ονομασίας για προϊόντα που είναι συγκρίσιμα με τα προϊόντα που έχουν καταχωριστεί με την ονομασία αυτή ή, εναλλακτικά, η χρήση που αποτελεί εκμετάλλευση της φήμης της προστατευόμενης ονομασίας. Οι ονομασίες προϊόντων που έχουν καταχωριστεί ως ΠΟΠ είναι εκείνες που έχουν τους ισχυρότερους δεσμούς με τον γεωγραφικό τόπο στον οποίο παρασκευάζονται αυτά τα προϊόντα.

Σημειώνεται ότι η κομισιόν κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Δανίας πέρυσι, τον Ιανουάριο 2018. Τώρα η Δανία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες που εξέφρασε η Κομισιόν, διαφορετικά η τελευταία μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ε.Ε.

25 January 2019
Banner