Ομάδα εργασίας για τους βοσκότοπους συγκρότησε ο Β. Αποστόλου

19 March 2015

Ομάδα εργασίας για τη διαχείριση των βοσκότοπων συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Β. Αποστόλου. Έργο της ομάδας σύμφωνα με την απόφαση είναι η εισήγηση για βελτίωση - τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για τους βοσκοτόπους, η σύνταξη σχετικού σχεδίου απόφασης και έκδοση οδηγιών και η συνδρομή στην υπεράσπιση των ελληνικών θέσεων στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.
Στην ομάδα, η θητεία της οποίας είναι διετής, συμμετέχουν ως εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Παν. Πεβερέτος και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων Δημ. Καμπούρης. Ως πρόεδρος ορίστηκε ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής Θωμάς Αλεξαδρόπουλος, ενώ συμμετέχουν στελέχη της Διεύθυνσης Δασών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΟ. Ακόμη συμμετέχει ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Σπ. Μάμαλης και εκπρόσωπος ων περιφερειακών αυτοδιοικήσεων.

19 March 2015
Banner