Για ολιγωρία στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης «καρφώνουν» την Κομισιόν οι Ευρωπαίοι Ελεγκτές

13 June 2019

Για ολιγωρία στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης «καρφώνουν» την Κομισιόν οι Ευρωπαίοι Ελεγκτές

Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παραλείπουν να αναφέρουν τους όρους αυτούς σε κάθε ευκαιρία. Ειδικά όσον αφορά την κτηνοτροφία και την παραγωγή και εμπορία κρέατος, οι κατηγορίες που ακούγονται πληθαίνουν και παίρνουν κάθε φορά μεγάλες διαστάσεις. Στην πράξη όμως φαίνεται ότι το αληθινό ενδιαφέρον μπορεί να απέχει από τις εκφωνήσεις πολιτικής, τις διακηρύξεις και την επιβολή περιορισμών.

Απόδειξη, η πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, που «καρφώνει» την Κομισιόν για το γεγονός ότι η τελευταία δεν αναφέρει στοιχεία ούτε παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο ο προϋπολογισμός και οι πολιτικές της Ε.Ε. συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Κι όλα αυτά, τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να εφαρμόσει την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και να υλοποιήσει τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξής (ΣΒΑ) που αυτή περιλαμβάνει.

Όπως διαπιστώνουν οι ελεγκτές, η Ε.Ε. έχει δεσμευθεί όσον αφορά τη βιωσιμότητα και την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) που έχει θέσει ο ΟΗΕ. Επιπλέον, η νομοθεσία της Ε.Ε. υποχρεώνει μεγάλες εταιρείες να αναφέρουν στοιχεία για τη βιωσιμότητα και αυτές, στις σχετικές εκθέσεις τους, περιλαμβάνουν όλο και περισσότερο τους ΣΒΑ. Εν τούτοις, επισημαίνουν, «δεν έχουν ακόμη τεθεί τα θεμέλια για την αναφορά ουσιαστικών στοιχείων για τη βιωσιμότητα. Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η Κομισιόν δεν έχει ακόμη ενσωματώσει τη βιωσιμότητα στο πλαίσιο αναφοράς στοιχείων για τις επιδόσεις είναι η απουσία μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία να καλύπτει το διάστημα έως το 2030. Μέχρι στιγμής, μόνο ένα θεσμικό όργανο και ένας οργανισμός της Ε.Ε. δημοσιεύουν έκθεση για τη βιωσιμότητα, ενώ άλλα όργανα και οργανισμοί αναφέρουν σχετικά στοιχεία κατά τρόπο αποσπασματικό».

«Οι πολίτες θέλουν και πρέπει να έχουν αξιόπιστες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η Ε.Ε. συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή», δήλωσε χαρακτηριστικά η Eva Lindström, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια για την έκθεση. «Δεδομένης της δέσμευσης της Ε.Ε. όσον αφορά τους ΣΒΑ, θα περιμέναμε από την Κομισιόν να είναι σε θέση να αναφέρει στοιχεία σχετικά με τα επιτυγχανόμενα αποτελέσματα».

13 June 2019
Banner