Γ. Οικονόμου: Τι δίνει προστιθέμενη αξία στα αγροτικά προϊόντα

22 March 2021

Γ. Οικονόμου: Τι δίνει προστιθέμενη αξία στα αγροτικά προϊόντα

Για τη θωράκιση της ταυτότητας των ελληνικών προϊόντων είχε την ευκαιρία να μιλήσει στη Βουλή ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση βουλευτών του ΚΙΝ.ΑΛ.

Η Ερώτηση αφορούσε την ενίσχυση του κλάδου των κηπευτικών σε συνάρτηση με την αύξηση των εισαγωγών από τρίτες χώρες και ειδικότερα από την Τουρκία, όμως ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε σε αρκετά ακόμη θέματα.

Σχετικά με τις ελληνοποιήσεις εισαγόμενων προϊόντων, σημείωσε: «Όπως ξέρετε, ο όρος ελληνοποίηση δεν είναι καινούριος. Καινούρια όμως είναι η δυνατότητα που έχουμε μέσω του νόμου που ψηφίστηκε πριν από λίγο καιρό, όταν Υπουργός ήταν ο κ. Βορίδης, η προσθήκη δηλαδή του όρου «ελληνοποίηση» ως παράνομη εμπορική πρακτική στο θεσμικό μας οπλοστάσιο και οι δυνατότητες που έχουμε να επιβάλλουμε σκληρές και ουσιαστικές κυρώσεις».

Τo δεύτερο βήμα, όπως διευκρίνισε ο κ. Οικονόμου, είναι η αναδιοργάνωση του ελεγκτικού μηχανισμού, η απάλειψη αλληλοεπικαλύψεων, η χρήση νέων τεχνολογιών ιχνηλασιμότητας, η ενιαιοποίηση και διαλειτουργικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και συστημάτων.

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε επίσης στο νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ που έχει κατατεθεί ήδη και θα συζητηθεί το επόμενο διάστημα. «Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Έχει μια σειρά από πράγματα που είναι προς το συμφέρον των παραγωγών και των προμηθευτών αγροτικών προϊόντων.

Για να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις ενίσχυσης του εισοδήματος των παραγωγών είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν σωστά τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΠΑΑ και του Ταμείου ανάπτυξης. Βασικός στόχος, οι πολιτικές να οδηγήσουν σε μια ουσιαστική αλλά κυρίως βιώσιμη ενίσχυση του εισοδήματος του Έλληνα παραγωγού.

Τι δίνει προστιθέμενη αξία; Δίνει η σωστή συμβουλευτική υποστήριξη, γι’ αυτό και βγάλαμε το πρόγραμμα Γεωργικών Συμβουλών. Επίσης, σχεδιάζουμε ένα νέο πρόγραμμα για βιολογική καλλιέργεια πιο ελκυστικό με τα χαρακτηριστικά που επιζητά ο καταναλωτής, μια σειρά από πράγματα που οδηγούν στη μείωση του κόστους παραγωγής, για παράδειγμα,  μέσω της μείωσης του κόστους άρδευσης, μέσω ΠΑΑ και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, τη δυνατότητα αξιοποίησης φωτοβολταικών στα μικρά αρδευτικά συστήματα, πρωτοβουλίες και μέτρα που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα, όπως είναι η δημογραφική ανανέωση. Επίσης, ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για τους νέους αγρότες..»

Στη συνέχεια, ο κ. Οικονόμου ανέφερε τη  δυνατότητα χρηματοδότησης για την απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού, Τα σχέδια βελτίωσης και την επιχορήγηση επενδύσεων στην μεταποίηση. Ανέφερε επίσης, την πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, την Κάρτα αγρότη και το Ταμείο Εγγυοδοσίας Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο αναμένεται να μοχλεύσει πόρους της τάξης των 480 εκ. € για τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους από τις Τράπεζες.

Ανταγωνιστικός αγρότης

Στόχος, όπως διευκρίνισε ο υφυπουργός, αλλά και βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής είναι η διαμόρφωση προϋποθέσεων ώστε ο αγρότης να γίνει ανταγωνιστικός και βιώσιμος και να αποτελέσει την ατμομηχανή στην προσπάθεια αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου.

Χαρακτηριστικά είπε: «Εμείς προχωρήσαμε σε μια σειρά από δράσεις που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος του Έλληνα παραγωγού. Μια σειρά από θεσμικές δράσεις. Για παράδειγμα:

  • Νομοθετήσαμε μείωση των φορολογικών συντελεστών (Ν.4646/2019, ΦΕΚ Α΄201).
  • Ανεστάλη η καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για το 2019
  • Θεσπίσαμε γενναία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών και της αποσύνδεσής τους από το εισόδημα (Ν.4670/2020, ΦΕΚ Α’ 43).
  • Ενθαρρύνουμε το «χτίσιμο» μεγάλων συλλογικών σχημάτων, συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών, προκειμένου να επιτευχθούν οι αναγκαίες οικονομίες κλίμακος»
22 March 2021
Banner
Banner