Ελλάδα: Οικογένεια και φίλοι, σημαντική πηγή πληροφόρησης για τους διατροφικούς κινδύνους

10 June 2019

Ελλάδα: Οικογένεια και φίλοι, σημαντική πηγή πληροφόρησης για τους διατροφικούς κινδύνους

Στα αποτελέσματα που προέκυψαν από το Ευρωβαρόμετρο και δημοσιεύθηκαν κατά την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας τροφίμων, αναφέρεται με σημερινή του ανακοίνωση ο ΕΦΕΤ.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση:

Ο ΕΦΕΤ, ανταποκρινόμενος στην ευθύνη του για την προστασία της υγείας των καταναλωτών από κινδύνους στα τρόφιμα και για την προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών από δόλιες πρακτικές όπως η νοθεία, παρακολουθεί –λόγω αρμοδιότητας ως Εστιακό Σημείο της EFSA και ως μέλος του Επιστημονικού Δικτύου της Επικοινωνίας της Επικινδυνότητας της EFSA– τα αποτελέσματα πανευρωπαϊκών μελετών σχετικά με τις απόψεις των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια τροφίμων.

Με βάση την αναφορά του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε από την EFSA στις 7 Ιουνίου και αφορά μετρήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, φαίνεται ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες (55%) εξέφρασαν ότι έχουν σημαντικό επίπεδο ευαισθησίας για τα θέματα ασφάλειας των τροφίμων και τα 2/3 όσων απάντησαν σε αυτήν την έρευνα είπαν ότι άλλαξαν την καταναλωτική τους συμπεριφορά όταν άκουσαν ή διάβασαν για κάποιο διατροφικό κίνδυνο. Σχετικά με το ενδιαφέρον για την ασφάλεια των τροφίμων το 39% των πολιτών που απάντησαν σε πανελλαδικό επίπεδο ανέφεραν ότι ενδιαφέρονται προσωπικά για την ασφάλεια των τροφίμων. Αυτό το ποσοστό βρίσκεται κάπου στο μέσο του εύρους απαντήσεων σε σχέση με τα άλλα κράτη μέλη.

Δεν υπάρχει ένα μοναδικό και συγκεκριμένο θέμα ασφάλειας των τροφίμων που ευαισθητοποιεί όλους τους πολίτες της Ε.Ε. ανεξαιρέτως. Υπάρχουν, όμως, τρία θέματα που εμφανίζονται πιο συχνά στις απαντήσεις των Ευρωπαίων πολιτών σε πάνω από είκοσι κράτη-μέλη: η μη ορθή χρήση αντιβιοτικών, ορμονών και στεροειδών σε εκτρεφόμενα ζώα (44% των απαντήσεων), τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα (39% των απαντήσεων) και τα πρόσθετα τροφίμων (36% των απαντήσεων).   

Στην Ελλάδα μετρήθηκε μεγαλύτερη ευαισθησία στο θέμα των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα (67% των απαντήσεων), των ασθενειών που εντοπίζονται στα ζώα (52% των απαντήσεων) και των γενετικά τροποποιημένων συστατικών σε τρόφιμα (42% των απαντήσεων).   

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο βρέθηκε ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας μαζί με άλλους όταν αγοράζουν τρόφιμα οι καταναλωτές στην Ε.Ε., όπως:

-           η προέλευση του τροφίμου

-           το κόστος

-           η γεύση

-           η περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνες, πρωτεΐνες, ζάχαρη και λιπαρά

-           θέματα ηθικής και πεποιθήσεων που αφορούν την ευζωία των ζώων, τη θρησκεία και περιβαλλοντικές ανησυχίες.

Ως προς το μέσο πληροφόρησης σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων, βρέθηκε ότι 69% των πολιτών λένε ότι η τηλεόραση είναι το κυριότερο μέσο πληροφόρησης ακολουθούμενη από το Διαδίκτυο (εξαιρουμένων των κοινωνικών δικτύων) στο 46%, τις εφημερίδες και τα περιοδικά (38%) και την οικογένεια, τους φίλους και γείτονες (37%). Οι νεότεροι στην ηλικία (15–24 ετών) ανέφεραν περισσότερο τα κοινωνικά δίκτυα ως μέσο πληροφόρησης (45%) σε αντίθεση με τους άνω των 55 ετών που απάντησαν κατά 10% ότι τα χρησιμοποιούν. 

Η Ελλάδα ήταν μία από τρεις εκ των 28 κρατών–μελών όπου η πλειοψηφία των πολιτών (60%) απάντησε ότι η οικογένεια, οι φίλοι και οι γείτονες είναι μία σημαντική πηγή πληροφόρησης για τους διατροφικούς κινδύνους, ενώ μόλις το 16% των πολιτών που απάντησαν στην Ελλάδα θεωρούσε το ραδιόφωνο ως τέτοια πηγή πληροφόρησης. Στην Ελλάδα το 93% εμπιστεύεται τους επιστήμονες για την πληροφόρηση σε διατροφικούς κινδύνους και το 32% των απαντήσεων θεωρεί το γιατρό ή τον ειδικό ως σημαντική πηγή πληροφόρησης για τους διατροφικούς κινδύνους.

Τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου αποτελούν σημαντική σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την αντίληψη των καταναλωτών ως προς την ασφάλεια των τροφίμων, ώστε να βελτιστοποιείται η επικοινωνία των αρχών με τους πολίτες για την προάσπιση της υγείας και των συμφερόντων τους στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα θα βρείτε στην ιστοσελίδα :https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/190607

10 June 2019
Banner