Οι θέσεις της ΠΕΤΕΤ για το νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής

05 March 2018

Οι θέσεις της ΠΕΤΕΤ για το νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής

Το τρίτο μεγαλύτερο, σε αριθμό φοιτητών, πανεπιστήμιο της χώρας δημιουργήθηκε μετά την υπερψήφιση στη Βουλή του νομοσχεδίου που δημιουργεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συνενώνοντας το ΤΕΙ Αθήνας και το ΤΕΙ Πειραιά. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα έχει 26 τμήματα, τα οποία θα περιλαμβάνονται στις πέντε σχολές του: α) Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες, β) Επιστήμες Μηχανικού, γ) Επιστήμες Τροφίμων, δ) Επιστήμες Υγείας και Πρόνοιας και ε) Καλλιτεχνικές Σπουδές.

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, και προκειμένου «να μην αποτελέσει η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής επικοινωνιακή κίνηση», η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων (ΠΕΤΕΤ) απευθύνει προς τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου επιστολή με την οποία καταθέτει τις απόψεις της για τα επόμενα βήματα μετά την ίδρυση του νέου παεπιστημίου.

Η επιστολή, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος της Ένωσης Ιωάννης Σμαρνάκης και η Γενική Γραμματέας Μαρίνα Πούλιου, έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Με την ιδιότητά μας ως Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων, η οποία μεταξύ άλλων αποσκοπεί στην προάσπιση και διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Τεχνολόγων Τροφίμων αλλά και την διαφύλαξη του επιστημονικού κύρους των πτυχίων τους, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

Η ένωσή μας αποτελείται από πτυχιούχους Επιστήμης και Τεχνολογίας τροφίμων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και είναι από το 2007 ο μόνος εθνικός εκπρόσωπος ,με δικαίωμα ψήφου, τόσο στην Ευρωπαϊκή ένωση επιστημόνων καιτεχνολόγων τροφίμων όσο και στην παγκόσμια (EFFoSTIUFoST).Εκπροσωπεί από το 1981 το σύνολο των τεχνολόγων τροφίμων που αποφοιτούν από:

-  Τμήματα τεχνολογίας τροφίμων Τ.Ε.Ι.

-  Επιστήμης τροφίμων & Διατροφής του ανθρώπου των Γεωπονικών Πανεπιστημίων

-  Επιστήμης τροφίμων & Διατροφής του Παν. Αιγαίου

-  Ξένων πανεπιστημίων

Έχουμε καταφέρει να υπερβούμε συντεχνιακές λογικές και τεχνητούς διαχωρισμούς μεταξύ των επιστημόνων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μέσω στελέχωσης πλήθους επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας , αναλύσεων, ελέγχου ασφάλειας ,δημοσίων ελεγκτικών αρχών, αλλά και της εκπαίδευσης δημόσια και ιδιωτικής, εφαρμόζουμε την διατροφική πολιτική της χώρας και υπηρετούμε τους συμπολίτες μας.

Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων δεν μάχεται κατά άλλων επιστημόνων ούτε αγωνίζεται να γίνει μία ακόμη συντεχνία που θα επιβιώνει με τεχνάσματα εις βάρος της Ελληνικής κοινωνίας.

Υπηρετούμε υπεύθυνα τον Έλληνα πολίτη ως Ν.Π.Ι.Δ. χωρίς κρατικές ενισχύσεις και διεκδικούμε συνεχώς την επαγγελματική μας εξέλιξη μέσω της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και υπηρεσιών που εργαζόμαστε καθώς και των εταιριών που διευθύνουμε και όχι εις βάρος των συμπολιτών μας.

Αναρωτιόμαστε εφόσον υπάρχει ο νόμος 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» Πανεπιστήμια και ΤΕΙ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Ανώτατης παιδείας, γιατί είναι απαραίτητος ένας νέος νόμος “αναβάθμισης” των ΤΕΙ;

Κατόπιν της ψήφισης του σχετικού νόμου, για να μην αποτελέσει η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής επικοινωνιακή κίνηση, αλλά να διευθετήσει ένα θέμα ετών, που διχάζει την ελληνική κοινωνία διαβαθμίζοντας την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ, η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων καταθέτει τις απόψεις της για την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει το υπουργείο σας, από εδώ και μετά:

 1. Άμεση αξιολόγηση όλων των τμημάτων των ΤΕΙ και μετατροπή τους σε Πανεπιστήμια ή κατάργησή τους εφόσον δεν πληρούν τις προδιαγραφές. Σημαντική θεωρούμε την παρουσία των ενώσεων πτυχιούχων στις αξιολογήσεις των ιδρυμάτων και την κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών. Η ΠΕΤΕΤ έχει επεξεργασμένες θέσεις, τεράστια εμπειρία από τον πραγματικό κόσμο της παραγωγής και θα μπορούσε να συμβάλει θετικά.

 2. Αυτόματη ισοτίμηση πτυχίων όλων των απόφοιτωντμημάτων Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας με τους αντίστοιχους αποφοίτους του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Κατόπιν των αξιολογήσεων, αυτόματη ισοτίμηση πτυχίων όλων των απόφοιτων τμημάτων Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσσων με τα αντίστοιχα πανεπιστήμια που θα προκύψουν από μελλοντικές συγχωνεύσεις.

 3. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να ακολουθήσει την συνθήκη της Μπολόνια η οποία αναγνωρίζει 8 επίπεδα εκπαίδευσης χωρίς να υπάρχει διαχωρισμός σε ΑΕΙ / ΤΕΙ, κάτι το οποίο είναι μια ελληνική εφεύρεση και ικανοποιεί συντεχνιακές μόνο αντιλήψεις.

4. Ενιαία κατηγορία ΠΕ για όλους τους επιστήμονες και τεχνολόγους τροφίμων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στον δημόσιο τομέα, ανεξάρτητη από την γεωπονική ιδιότητα και την συμμετοχή στο ΓΕΩΤΕΕ».

05 March 2018
Banner