Οι τεχνικές δυσκολίες για εγκατάσταση POS θα λαμβάνονται υπόψη κατά τους ελέγχους

05 June 2017

Οι τεχνικές δυσκολίες για εγκατάσταση POS θα λαμβάνονται υπόψη κατά τους ελέγχους

Σχετική ελαστικότητα των ελεγκτών όταν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες για εγκατάσταση POS, δείχνει έγγραφο της Γ.Γ. Εμπορίου. Η ύπαρξη τεχνικών αντικειμενικών δυσκολιών όσον αφορά την εγκατάσταση POS θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σημειώνει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, σε απάντησή της η οποία διαβιβάστηκε στη Βουλή κατόπιν Αναφοράς του βουλευτή Μαγνησίας Αλ. Μεϊκόπουλου.

Συγκεκριμένα, από τα μέσα Μαΐου ο κ. Μεϊκόπουλος είχε διαβιβάσει ως αναφορά ένα έγγραφο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας αναφορικά με την αδυναμία τοποθέτησης μηχανημάτων πληρωμής με κάρτα (POS) σε περιοχές όπου απουσιάζει ή δεν επαρκεί η υφιστάμενη τεχνική τηλεπικοινωνιακή υποδομή που απαιτείται (σύνδεση στο Διαδίκτυο).

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας βέβαια στο εν λόγω έγγραφο ζητούσε νομοθετική ρύθμιση ώστε σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί τεχνικά το υφιστάμενο τηλεπικοινωνιακή δίκτυο να υπάρξει προσωρινή εξαίρεση των επιχειρήσεων από την υποχρέωση εγκατάστασης POS. Αντί αυτού, το Υπουργείο Ανάπτυξης απαντά με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, σύμφωνα με το οποίο «Η διαπίστωση αδυναμίας χρήσης μηχανημάτων πληρωμής με κάρτα -η οποία σημειωτέον μπορεί να είναι παροδική- δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες μας», εν τούτοις «Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη τεχνικών αντικειμενικών δυσκολιών, τεκμηριωμένης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για την εφαρμογή της σχετικής ΚΥΑ από τους υπόχρεους, λαμβάνεται υπ' όψη κατά τη διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες».

Εδώ η απάντηση της Γ.Γ.Εμπορίου.

05 June 2017
Banner