Όλες οι προκλήσεις για την αγροτική ανάπτυξη του 21ου αιώνα, στη Διάσκεψη του Κορκ

05 September 2016

Όλες οι προκλήσεις για την αγροτική ανάπτυξη του 21ου αιώνα, στη Διάσκεψη του Κορκ

«Εργασία, ανάπτυξη και επένδυση στην αγροδιατροφική εφοδιαστική αλυσίδα», «Αγροτικό περιβάλλον, κλίμα και νερό», «Κατευθύνοντας την καινοτομία προς τις ανάγκες των αγροτών». Αυτά είναι μερικά μόνο από τα θέματα που θα αναλύσουν σήμερα και αύριο πλήθος ειδημόνων οι οποίοι θα λάβουν μέρος στο… Cork2.0

Cork2.0 ονομάζεται η 2η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Αγροτική Ανάπτυξη, που γίνεται στο Κορκ της Ιρλανδίας.

Περίπου 300 αντιπρόσωποι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στον 21ο αιώνα ο γεωργικός τομέας και οι αγροτικές περιοχές, ανιχνεύοντας παράλληλα τις πιθανές απαντήσεις σε όλα αυτά.

20 χρόνια μετά την 1η Διάσκεψη του Κορκ (που κατέληξε στην περίφημη Διακήρυξη του Κορκ), η 2η Διάσκεψη στοχεύει να φέρει σε ένα τραπέζι όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Το άνοιγμα και το κλείσιμο της διαδικασίας (όποιος θέλει μπορεί να την παρακολουθήσει μετά τις 16:30 εδώ) θα κάνει ο Επίτροπος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε., Φιλ Χόγκαν, ενώ θα πάρουν μέρος στις διαδικασίες ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου Τσ. Σικιέρσκι, και η προεδρεύουσα του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας Γκ. Ματίτσνα.

Παρέμβαση Copa&Cogeca ενόψει Κορκ

Στο μεταξύ, την παρέμβασή της έκανε την Παρασκευή, ενόψει της διοργάνωσης της Συνδιάσκεψης του Κορκ, η κορυφαία ευρωπαϊκή αγροτοσυνεταιριστική οργάνωση Copa&Cogeca. Η οργάνωση θα έχει δυναμική παρουσία στο Κορκ, εκπροσωπούμενη από 30 ειδικούς, και θα προσπαθήσει να παίξει ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής Διακήρυξης. Τα κρίσιμα ζητήματα που εντοπίζει η Copa&Cogeca και τα οποία θα πρέπει να τεθούν στη Συνδιάσκεψη του Κορκ αλλά και γενικότερα, έθεσε σε ομιλία της η Σοφία Μπγιόρνσεν, επικεφαλής της ομάδας εργασίας για την Αγροτική ανάπτυξη, η οποία έχει συσταθεί στο πλαίσιο της Copa&Cogeca.

«Για να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητές μας, η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μπορούν οι αγρότες να παραδίδουν αγαθά και υπηρεσίες στην κοινωνία, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα δίκαιο εισόδημα» είπε η κ. Μπγιόρνσεν, υπογραμμίζοντας ότι: «Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να συνεχίσει να εστιάζει στους αγρότες, δεδομένου ότι αυτοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των αγροτικών οικονομιών. Τα επενδυτικά μέτρα είναι και θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι το κύριο μέσο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της Ε.Ε. Οι επενδύσεις είναι ζωτικής σημασίας για να βοηθήσουν τους αγρότες να βελτιώσουν την οικονομική και περιβαλλοντική τους επίδοση, να στηρίξουν τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και να βοηθήσουν τον αγροτικό τομέα στην εφαρμογή των έξυπνων τεχνολογιών που συμβάλλουν στην αποδοτική χρήση των πόρων».

Για να είναι όμως αποτελεσματική, η πολιτική πρέπει να απλοποιηθεί και να μειωθεί η γραφειοκρατία, συμπληρώνει η κ. Μπγιόρνσεν: «Πρέπει η πολιτική μας να δώσει προτεραιότητα σε υπηρεσίες παροχής συμβουλών και κατάρτισης και σε δραστηριότητες αγροτικών δικτύων, προκειμένου να μπορέσουν οι αγρότες να ανταποκριθούν καλύτερα στις νέες προκλήσεις. Χρειάζεται να αναπτυχθούν χρηματοπιστωτικά μέσα ευέλικτα και προσαρμοσμένα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες για να ενισχυθούν οι βιώσιμες επενδύσεις στις αγροτικές περιοχές. Στο μεταξύ, θα χρειαστούν εργαλεία για να βοηθήσουν στην αποτελεσματική προστασία των αγροτών από τον κίνδυνο» κατέληξε η Σ. Μπγιόρνσεν.

Ο γενικός γραμματέας της Copa & Cogeca, Πέκα Πεσόνεν, πρόσθεσε σε όλα αυτά ότι είναι σημαντικό ζήτημα να ενδυναμωθεί η θέση των αγροτών στην αλυσίδα παραγωγής των τροφίμων. «Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω των συνεταιρισμών, που επιτρέπουν στους αγρότες να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να ανταποκριθούν καλύτερα στις αγορές και την αυξημένη αστάθεια».

05 September 2016
Banner
Banner