Οι Γεωπόνοι για τις συνδεδεμένες στα ζωικά

25 July 2016

Οι Γεωπόνοι για τις συνδεδεμένες στα ζωικά

Κι ενώ οι κτηνοτρόφοι περιμένουν να πληρωθούν τις συνδεδεμένες στα ζωική και βλέπουν τις πάσης φύσεως «διαρροές» να διαψεύδονται (οι «διαρροές» τώρα μιλούν για σήμερα ή αύριο), οι συνδεδεμένες γίνονται αντικείμενο μεγάλης συζήτησης. Η συζήτηση γίνεται ενόψει της αναθεώρησης της ΚΑΠ, τις προτάσεις για την οποία πρέπει το ΥΠΑΑΤ να στείλει στην Κομισιόν τις επόμενες ημέρες.

Μετά τις προτάσεις για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις που κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας, είδαν την Παρασκευή το φως της δημοσιότητας και οι προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΣΓ) για την αναθεώρηση της ΚΑΠ.

Σχετικά με τις συνδεδεμένες στα ζωικά, οι Γεωπόνοι:

-Για τις «θηλάζουσες αγελάδες», προτείνουν κλιμακωτή ενίσχυση με βάση το μέγεθος της εκμετάλλευσης και τη θέσπιση κριτηρίου 100 kg σφαγίου ανά θηλάζουσα αγελάδα, το οποίο θα πιστοποιείται από το σφαγείο.

-Θεωρούν αναγκαία τη συνένωση των ενισχύσεων των αιγοπροβάτων ορεινών και πεδινών περιοχών σε ενιαία ενίσχυση με την ονομασία «Αιγοπρόβειο γάλα» - για την καταβολή της ενίσχυσης θα λαμβάνεται υπόψη σειρά κριτηρίων: ποιοτικά χαρακτηριστικά γάλακτος, φυλή του ζώου.

-Προτείνουν την καθιέρωση ενίσχυσης για το αγελαδινό γάλα, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος, την ηλικία του ζώου, τη μέση γαλακτοπαραγωγή και μια ελάχιστη ποσότητα ανά εκμετάλλευση.

-Προτείνουν τη θέσπιση ενίσχυσης για το αιγοπρόβειο κρέας, όπου θα λαμβάνεται υπόψη μια ελάχιστη παράδοση κρέατος στο σφαγείο και ένα ελάχιστο μέγεθος εκμετάλλευσης.

Κατά τα λοιπά, η ΠΟΣΓ υποστηρίζει μιλώντας για τη βασική ενίσχυση, ότι στον υφιστάμενο ορισμό του ενεργού αγρότη πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στους όρους επιλεξιμότητας των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για αγροτική – κτηνοτροφική παραγωγή. Χαρακτηριστικά για τους βοσκότοπους σε καλή γεωργική κατάσταση προτείνει να διατηρηθεί το ποσοστό επιλεξιμότητας του βοσκοτόπου εντός της κατάταξης στο pro rata σύστημα του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων.

Πιο ειδικά όμως για το θέμα των βοσκότοπων, η ΠΟΣΓ προτείνει:

-Άμεσο εντοπισμό και σήμανση με γεωχωρικά κριτήρια, των περιοχών όπου εφαρμόζονται οι τοπικές πρακτικές βόσκησης.

-Ένταξη στην πράσινη ενίσχυση και των πρακτικών που είναι σημαντικές για τη διατήρηση των οικοτόπων.

-Η ορθή εφαρμογή των κριτηρίων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της επιλέξιμης έκτασης έως και 250.000 εκτάρια (2,5 εκατ. στρέμματα).

Περισσότερες λεπτομέρειες για την πρόταση της ΠΟΣΓ, εδώ.

25 July 2016
Banner