Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους οφειλέτες ΟΑΕΕ

26 March 2015

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους οφειλέτες ΟΑΕΕ

Με άρθρο του Νόμου για την Επανεκκίνηση της Οικονομίας, δεν εφαρμόζεται η διάταξη Αναγκαστικού Νόμου του 1967, όσον αφορά τις ατομικές ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΑΑ.

Ευνοϊκές διατάξεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες περιλαμβάνει το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» που δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση, καθώς καταργεί τις ποινές για οφειλέτες ατομικής εισφοράς στον ΟΑΕΕ, ενώ δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών να ζητήσουν την υπαγωγή τους στην τρίτη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία του Οργανισμού και να παραμείνουν στην κατηγορία επιλογής τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Αναφορικά με την κατάργηση ποινών το άρθρο 28 προβλέπει την κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικής εισφοράς στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ. Ειδικότερα από τις διατάξεις του α.ν. 86/1967 προβλέπεται η επιβολή ποινών σε περίπτωση μη καταβολής και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι εν λόγω επιβαλλόμενες ποινές παύουν να ισχύουν για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων μόνο για την ατομική τους ασφαλιστική εισφορά και εξακολουθούν να ισχύουν για οφειλές που προκύπτουν για την ασφάλιση έμμισθων εργαζομένων, καθώς αυτή παρακρατείται από τον εργοδότη και ως εκ τούτου διατηρούνται οι από το νόμο προβλεπόμενες ποινές.

Ακόμη, το νομοσχέδιο επεκτείνει τη δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας στον ΟΑΕΕ. Η δυνατότητα αυτή είχε δοθεί στους ασφαλισμένους με τον Ν. 4075/2012. Συγκεκριμένα μπορούσαν να ζητήσουν την υπαγωγή τους στην αμέσως κατώτερη ή και στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, προκειμένου να μειωθεί προσωρινά μέχρι 31-12-2014 το ποσό των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών τους και να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν οικονομική τους ανακούφιση.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, επειδή στη δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ δυσκολεύονται και σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν εγκαίρως και με συνέπεια στην καταβολή των εισφορών τους, και με δεδομένο ότι η επιβίωση των επιχειρήσεών τους εξαρτάται άμεσα από τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες, τους δίνεται με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο η δυνατότητα να ζητήσουν την υπαγωγή τους και στην τρίτη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ και να παραμείνουν στην κατηγορία επιλογής τους μέχρι 31-12- 2016, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τον ασφαλιστικό τους οργανισμό.

26 March 2015
Banner
Banner