Ανακοίνωση ΟΑΕΕ για καταβολή εισφορών 4ου διμήνου 2016 και δόσεων ρυθμίσεων

23 September 2016

Ανακοίνωση ΟΑΕΕ για καταβολή εισφορών 4ου διμήνου 2016 και δόσεων ρυθμίσεων

Η επόμενη Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου είναι η τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης πληρωμής εισφορών 4ου διμήνου 2016. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, την ίδια ημέρα θα καταβληθούν μέσω άμεσης Χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια εντολή):

- η μηνιαία δόση ρυθμίσεων Ν. 4152/2013, Ν. 4321/2015,

- η μηνιαία δόση των ανωτέρω ρυθμίσεων που δεν εξοφλήθηκε την 31η Αυγούστου 2016 με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Ο ΟΑΕΕ μάλιστα προτείνει την έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού από την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016, ενώ επίσης συνιστά στους ασφαλισμένους την εγγραφή τους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ (www.oaee.gr), προκειμένου μέσω της πρόσβασης στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου να ενημερώνονται για τις τρέχουσες υποχρεώσεις και τις πληρωμές τους.

Στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ (www.oaee.gr) καλούνται επίσης να εγγραφούν, όσοι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των Ν.4152/2013 και Ν.4321/2015, για να ενημερωθούν για την πορεία της ρύθμισής τους και το ακριβές ποσό της τρέχουσας ή καθυστερούμενης δόσης που πρέπει να καταβάλουν την 30ή Σεπτεμβρίου 2016 μέσω πάγιας εντολής.

Ο ΟΑΕΕ, για την απρόσκοπτη καταβολή των δόσεων, προτείνει την πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών από την προηγούμενη μέρα αλλά και επαρκές όριο ανάληψης για την εξόφληση του ποσού δόσης ή δόσεων, με ενδεχόμενη επιβάρυνση καθυστέρησης.

23 September 2016
Banner