Πώς υποδέχθηκε ο κλάδος του κρέατος την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» της νέας Κομισιόν

16 December 2019

Πώς υποδέχθηκε ο κλάδος του κρέατος την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» της νέας Κομισιόν

Ενώ η νέα Κομισιόν υπό την προεδρία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αρχίζει να ξεδιπλώνει τη στρατηγική της για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ο κλάδος της κτηνοτροφίας και του κρέατος δίνει τις δικές του απαντήσεις στα θέματα που εγείρονται και αφορούν τις ευρωπαϊκές «πράσινες» φιλοδοξίες.

Πιο συγκεκριμένα, ένας από τους βασικούς άξονες στο πλαίσιο των δράσεων της Ε.Ε. ενάντια στην κλιματική αλλαγή («να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050») είναι η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για βιώσιμα τρόφιμα. Εντός των επόμενων 100 ημερών μάλιστα, η Κομισιόν θα υποβάλει τον πρώτο «ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα», στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η οποία θα καλύπτει όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας, λαμβάνοντας μέτρα και κινητοποιώντας επενδύσεις.

Θέση έναντι αυτής της κινητικότητας παίρνει βεβαίως ο κλάδος της κτηνοτροφίας και του κρέατος, που στις ημέρες μας στοχοποιούνται από πολλές «φιλοπεριβαλλοντικές» φωνές. Σε ανακοίνωσή της μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπόρων Ζώντων Ζώων και Κρέατος (UECBV), επισημαίνει ότι ο κλάδος αποτελεί μέρος της λύσης.

Μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας εκ μέρους της Κομισιόν η UECBV δηλώνει ότι «δεσμεύεται πλήρως να συμβάλει στον στόχο του μετασχηματισμού του διατροφικού συστήματος σε ένα πραγματικά αειφόρο σύστημα, κατάλληλο για το μέλλον με βάση τους οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς πυλώνες».

Περαιτέρω, ο κλάδος θεωρεί ότι η «Πράσινη Συμφωνία της Ευρώπης» θα είναι ένα μακρύ ταξίδι το οποίο θα πρέπει όμως να στηρίζεται σε αληθή και επιστημονικά δεδομένα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η UECBV υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να αγνοηθεί ο πρώτος στόχος της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στη Συνθήκη της Ρώμης: παραγωγή ασφαλών τροφίμων, σε επαρκή ποσότητα για τη διατροφή των πολιτών της Ε.Ε., παρέχοντας δίκαιο εισόδημα στους αγρότες και σε προσιτές τιμές για τους καταναλωτές, αλλά περισσότερο βιώσιμη από περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής απόψεως.

Σύμφωνα με όσα σημειώνει η UECBV:

«Ο τομέας της κτηνοτροφίας και του κρέατος της Ε.Ε. παράγει σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και την υγιεινή, την καλή διαβίωση των ζώων, την υγεία των ζώων, τη βιωσιμότητα, τα κοινωνικά δικαιώματα». Επιπλέον, αναφέρεται ότι συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομία της Ε.Ε. --περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν το ήμισυ της συνολικής γεωργικής δραστηριότητας ετησίως-- αλλά και στις εξαγωγές και στην απασχόληση, όχι μόνο στις αγροτικές περιοχές και σε αυτό καθαυτό τον κλάδο παραγωγής του προϊόντος, αλλά δι’ αυτού και στον τομέα της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και της εφοδιαστικής.

Σημαντική, όπως επισημαίνει η UECBV, είναι η θετική συνεισφορά του κλάδου και στην κυκλική οικονομία. «Αυτά τα θετικά συχνά δεν αναγνωρίζονται και αν αγνοηθούν, μπορεί να έχουν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως είναι η φτωχή ποιότητα εδαφών. Η δέσμευση άνθρακα, η βιώσιμη και φυσική γονιμοποίηση των εδαφών, η βιοποικιλότητα, η παραγωγή βιοαερίου και η "ανακύκλωση" βιομάζας, όπως το άχυρο, το χόρτο και τα πίτουρα στις ζωοτροφές, είναι όλα αυτά παραδείγματα των πλεονεκτημάτων που προσφέρει ο τομέας αυτός στο περιβάλλον. Τα οφέλη του τομέα και τα επιτεύγματά του πρέπει να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια μειώνονται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα κτηνοτροφίας της Ε.Ε. Στο επίπεδο των σφαγείων, έχουν επιτευχθεί σημαντικές βελτιώσεις στη μείωση της απώλειας κρέατος, όπως και στην κατανάλωση ενέργειας και νερού. Η βιώσιμη συσκευασία είναι επίσης ένας τομέας στον οποίο πρέπει να δοθεί σημασία. Αυτό απαιτεί προσπάθειες στο επίπεδο της έρευνας και καινοτομίας, που θα διαδραματίσει βασικό ρόλο και πρέπει να αντιμετωπιστεί με κοινό βηματισμό, καθώς ο κλάδος μας επιθυμεί να συνεργαστεί με την Επιτροπή για να συζητήσει περαιτέρω πρωτοβουλίες».

Ο τομέας της κτηνοτροφίας και του κρέατος στην Ε.Ε. διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στη διαχείριση των αγροτικών περιοχών, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η UECBV σημειώνοντας ότι ειδικά ο τομέας της βοοτροφίας και της αιγοπροβατοτροφίας είναι μέρος της προσπάθειας να διατηρηθούν εκατομμύρια εκτάρια βοσκοτόπων, λιβαδιών, και, ως εκ τούτου, οικοσυστημάτων που αποτελούν προτεραιότητα.

Η ανακοίνωση καταλήγει δηλώνοντας ότι το κρέας είναι ένα σημαντικό στοιχείο μιας ισορροπημένης διατροφής, και ότι «Οι επικλήσεις για τη μείωση της κατανάλωσης κρέατος δεν συνοδεύονται από την προειδοποίηση ότι κάτι τέτοιο πρέπει να εξετάζει τι απαιτείται να καταναλωθεί για να αντικαταστήσει τα διατροφικά οφέλη που προσφέρει το κρέας. Το κόκκινο κρέας παρέχει διατροφικά οφέλη σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου. Ο σχεδιασμός ενός συστήματος διατροφής είναι πολύ περίπλοκος. Πρέπει να βασίζεται σε υγιείς επιστημονικές βάσεις και αποδείξεις, με τα σωστά και δίκαια στοιχεία αναφοράς. Εν ολίγοις, ο ευρωπαϊκός τομέας κτηνοτροφίας και κρέατος είναι σε θέση να παράσχει βιώσιμα και υψηλής αξίας προϊόντα για να καλύψει τις απαιτήσεις της κοινωνίας και των πολιτών εντός και εκτός Ευρώπης. Όλη η νομοθεσία της Ε.Ε. πρέπει να λάβει υπόψη τον στόχο της αειφορίας, ο οποίος θα πρέπει να σημαίνει να ξαναδούμε το παρελθόν. Πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά τι μπορεί να βελτιωθεί ΚΑΙ από τη σκοπιά της βιωσιμότητας. Χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας, οι οποίες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για τα επόμενα κοινά βήματα. Οι απόψεις του κλάδου αυτού πρέπει να ακουστούν ισότιμα και χρειάζεται να διασφαλιστεί ότι οι εμπλεκόμενοι δεν θα είναι αντίπαλοι. Η ανακοίνωση της Κομισιόν (σ.σ. για την Πράσινη Συμφωνία) επισημαίνει ότι οι προκλήσεις είναι πολύπλοκες και αλληλένδετες. Επιπλέον, αναφέρεται ότι θα υπάρξει διαβούλευση που θα ξεκινήσει το επόμενο έτος. Ο τομέας της κτηνοτροφίας και του κρέατος είναι διαθέσιμος για την προετοιμασία των απαραίτητων κοινών βημάτων».

16 December 2019
Banner