Ο ΕΦΕΤ συμμέτοχος στο PARC για τη βελτίωση της ανάλυσης χημικών κινδύνων

20 May 2022

Ο ΕΦΕΤ συμμέτοχος στο PARC για τη βελτίωση της ανάλυσης χημικών κινδύνων

Related Articles

Μια νέα σελίδα στην αξιολόγηση επικινδυνότητας χημικών κινδύνων ξεκίνησε στις 11 Μαΐου στο Παρίσι, όπου ανακοινώθηκε επισήμως η έναρξης Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για την Αξιολόγηση της Επικινδυνότητας από Χημικούς Κινδύνους με τον αγγλικό τίτλο «European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals» και το ακρωνύμιο «PARC».

Η Σύμπραξη συμπεριλαμβάνει τόσο τον τομέα της υγείας του ανθρώπου όσο και του περιβάλλοντος σε μια προσέγγιση «Ενιαίας Υγείας». Θα συμβάλει, μάλιστα,  στην υποστήριξη της «Στρατηγικής για τη Βιωσιμότητα των Χημικών Προϊόντων» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της φιλοδοξίας για «μηδενική ρύπανση» η οποία αποτελεί και βασική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Όπως λέει η ανακοίνωση: «Το πρόγραμμα PARC συντονίζεται από την Γαλλική Αρχή για τα Τρόφιμα, το Περιβάλλον και την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία «ANSES», φέρνοντας σε συνεργασία σχεδόν 200 επιστημονικούς εταίρους από 28 χώρες, καθώς και οργανισμούς της Ε.Ε. Η χρηματοδότηση προέρχεται ισομερώς από το πρόγραμμα “Horizon Europe”, το 9ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη της Ε.Ε. και τους συμμετέχοντες της κοινοπραξίας.

»Με την επίσημη ανακοίνωση της έναρξής του στις 11 Μαΐου υπό τη Γαλλική Προεδρία της Ε.Ε., το πρόγραμμα PARC φιλοδοξεί να φέρει κοντά μια ευρεία κοινότητα ερευνητών και οργανισμών για να προάγει την έρευνα και την ανταλλαγή γνώσεων και για τη βελτίωση των ικανοτήτων στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας από χημικούς κινδύνους. Τα αποτελέσματα αυτής της κοινοπραξίας, θα χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν νέες ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές για την μείωση της έκθεσης σε επικίνδυνα χημικά και την επίπτωσή τους στην υγεία και το περιβάλλον».

Στόχοι του προγράμματος

Ένας ακόμα στόχος του προγράμματος PARC είναι η παραγωγή νέων, εύκολων, εύχρηστων και προσβάσιμων δεδομένων, σε συνδυασμό με νέες μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης που θα προσδιορίζουν νέες, λιγότερο επικίνδυνες ουσίες που συνδυάζονται με βιώσιμες προοπτικές ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ,  ο οποίος συμμετέχει σ’ αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα: Το PARC είναι αρκετά φιλόδοξο όσο αφορά την επιστημονική συνεργασία καθώς προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους διαφορετικούς εταίρους αξιολόγησης επικινδυνότητας να συνεργαστούν πέρα και πάνω από τα προγράμματα και τα χρονοδιαγράμματα που σχετίζονται με ειδικούς κανονισμούς διάφορων τομέων. Εντοπίζοντας ευκαιρίες για συνένωση προσπαθειών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, θα βελτιστοποιήσει τους πόρους που διοχετεύονται στην εκτίμηση της επικινδυνότητας από χημικούς κινδύνους και την παρακολούθηση τους και θα επιταχύνει την πρόοδο σε αυτά τα πεδία έρευνας. Η σύμπραξη θα βασιστεί και θα αναπτύξει το έργο προηγούμενων δράσεων και ειδικότερα αυτών που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του European Joint Programme HBM4EU (Human Biomonitoring for Europe), το οποίο θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2022, καθώς και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το EURION and ASPIS clusters, EU-toxRisk, EuroMix.

Το πρόγραμμα PARC έως σήμερα περιλαμβάνει σχεδόν 200 εταίρους από 28 χώρες, καθώς και 3 ευρωπαϊκές αρχές, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος “EEA” («European Environment  Agency»), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων “ECHA” ("European Chemicals Agency") και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων “EFSA” (“European Food Safety Authority”). Με τη δράση του ευθυγραμμίζει δημόσιους εθνικούς εταίρους απ’ όλη την ήπειρο, συμπεριλαμβάνοντας ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές αξιολόγησης επικινδυνότητας, πανεπιστήμια και κρατικούς ερευνητικούς φορείς. Χαρακτηριστικά, πέντε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα υπουργεία των χωρών που συμμετέχουν, συμβάλλουν στη διαχείριση του προγράμματος PARC και θα παρακολουθούν τις δράσεις του».

Η διάρκεια της σύμπραξης θα διαρκέσει επτά χρόνια και θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2029. Ο προϋπολογισμός του PARC εκτιμάται στα 400 εκατομμύρια ευρώ από τον οποίο ο μισός χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ ο υπόλοιπος από τα κράτη-μέλη της.

Συντονίστρια της κοινοπραξίας είναι η Γαλλική Αρχή για τα Τρόφιμα, Περιβάλλον και Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety - ANSES).

Πληροφορίες:

- European partnerships in Horizon Europe

- The European Green Deal

- The EU Chemicals Strategy for Sustainability

20 May 2022
Banner