Νέους επιστήμονες εκπαιδεύει η EFSA

22 June 2016

Νέους επιστήμονες εκπαιδεύει η EFSA

Μέχρι την 31η Ιουλίου έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις αιτήσεις τους όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων της EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων) για το έτος 2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν δύο θεματικά πεδία κατά σειρά προτίμησης ανάλογα με την επιστημονική τους εξειδίκευση σε τομείς όπως:
- Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Επικινδυνότητας
- Τοξικολογία
- Υγεία των ζώων
- Ευζωΐα των ζώων
- Βιολογικοί κίνδυνοι
- Διατροφή του Ανθρώπου
- Διαχείριση Δεδομένων και Ανάλυση
- Media Relations
- Νομικά και Ρυθμιστικά Θέματα
- Πρόσληψη και επιλογή προσωπικού
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της EFSA, στην Πάρμα της Ιταλίας.
Περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο της EFSA 2016 EFSATraineeship Programme ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: traineeships@efsa.europa.eu

22 June 2016
Banner
Banner