Νέος τρόπος πληρωμής των εισφορών προς το ΙΚΑ από τη Δευτέρα

02 September 2016

Νέος τρόπος πληρωμής των εισφορών προς το ΙΚΑ από τη Δευτέρα

Αλλάζει από τη Δευτέρα, 5/9/2016 ο τρόπος πληρωμής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του ΙΚΑ μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, με τη χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.).

■ Τι είναι η Τ.Π.Τ.Ε. 
Πρόκειται για έναν τριανταψήφιο κωδικό που αποδίδεται άπαξ στους εργοδότες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και όπως αναφέραμε αλλάζει τον τρόπο καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών που οφείλουν προς το Ίδρυμα οι υπόχρεοι εργοδότες. Η νέα αυτή διαδικασία είχε αναφερθεί αρχικά από τον 7/2015 και τελικά δόθηκαν οι σχετικές διευκρινίσεις και οι λοιπές οδηγίες μετά από έναν ολόκληρο.

■ Ποιες εισφορές αφορά 
Η Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) θα χρησιμοποιείται μόνο για τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή τις πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνονται στην μηνιαία Α.Π.Δ. (κανονικές αποδοχές – bonus – Υπερωρίες – Αναδρομικά – Επιδόματα Αδείας - Δώρα κ.λ.π.) την μισθολογική περίοδο της υποβολής και οι οποίες δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Κατά συνέπεια η Τ.Π.Τ.Ε. αφορά ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να καταβληθούν έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, για τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Οικοδ/κων έργων ή την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου μήνα της απασχόλησης για τους εργοδότες του Δημοσίου, με δίμηνη προθεσμία καταβολής.

■ Πως θα την εντοπίσουν οι εργοδότες
Οι εργοδότες μπορούν να ενημερωθούν για την Τ.Π.Τ.Ε που τους αποδόθηκε, μέσω του λογαριασμού χρήστη που διατηρούν στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

■ Τελικές επισημάνσεις
Από την έναρξη εφαρμογής της νέας διαδικασίας, οι καταβολές των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, θα πραγματοποιούνται μόνο με την χρήση του εν λόγω 30ψήφιου κωδικού Τ.Π.Τ.Ε. χωρίς ειδική αναφορά μισθολογικής περιόδου, Α.Μ.Ε. ή Α.Μ.Ο.Ε. και Α.Φ.Μ. του εργοδότη.

Πιο αναλυτικά, στο κατατοπιστικό άρθρο του Taxheaven.

02 September 2016
Banner