Νέοι κανόνες στην υποστήριξη των κτηνοτρόφων για ζημιές από λύκους και άλλα προστατευόμενα ζώα

21 November 2018

Νέοι κανόνες στην υποστήριξη των κτηνοτρόφων για ζημιές από λύκους και άλλα προστατευόμενα ζώα

Τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα τροποποίησε πρόσφατα η Κομισιόν. Ο σκοπός της τροποποίησης ήταν να μπορούν τα κράτη μέλη να χορηγούν πλήρη αποζημίωση στους αγρότες για ζημιές που υφίστανται από προστατευόμενα ζώα, όπως οι λύκοι.

Οι αλλαγές καθιστούν επίσης δυνατή την πλήρη επιστροφή των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την πρόληψη τέτοιων ζημιών, όπως για παράδειγμα η κατασκευή ηλεκτρικής περίφραξης ή η απόκτηση σκύλου-φύλακα.

Η Κομισιόν με την απόφασή της επιδιώκει να αυξήσει τη στήριξη των γεωργών σε περιοχές όπου υπάρχουν μεγάλα σαρκοφάγα ζώα. Στην περίπτωση αυτή όμως, όπως είναι κατανοητό, δημιουργείται εμπλοκή, καθώς πρέπει να υπηρετηθούν δύο πολιτικές ταυτόχρονα: αφενός η στήριξη των γεωργών για επιθέσεις από προστατευόμενα ζώα και αφετέρου η διατήρηση των ίδιων των προστατευόμενων ζώων. Αυτό απαιτεί βεβαίως μια αποτελεσματική διαχείριση και η επιτυχία της ενωσιακής πολιτικής για διατήρηση των προστατευόμενων ζώων εξαρτάται εν μέρει από αυτήν ακριβώς την αποτελεσματική διαχείριση.

Η χρηματοδοτική υποστήριξη χορηγείται από τα ταμεία της Ε.Ε., ιδίως το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και από εθνικούς πόρους (κρατικές ενισχύσεις). Μέχρι στιγμής, μόνο το 80% των δαπανών θα μπορούσε να επιστραφεί μέσω κρατικών ενισχύσεων.

Η τροποποίηση που αποφάσισε η Κομισιόν φέρνει το ποσοστό αυτό στο 100%. Επίσης, θα επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επιστρέψουν το 100% των λεγόμενων έμμεσων δαπανών, όπως τα κτηνιατρικά έξοδα που προκύπτουν από την θεραπεία των τραυματισμένων ζώων, αλλά και το εργατικό κόστος που σχετίζεται με την αναζήτηση εξαφανισθέντων ζώων μετά από επίθεση από ένα προστατευόμενο ζώο.

21 November 2018
Banner