Ρυθμίσεις για τον τουρισμό υπαίθρου και τον τουρισμό γαστρονομίας, με νέο σ/ν στη Βουλή

26 November 2018

Ρυθμίσεις για τον τουρισμό υπαίθρου και τον τουρισμό γαστρονομίας, με νέο σ/ν στη Βουλή

Νομοσχέδιο για τον θεματικό τουρισμό κατατέθηκε στη Βουλή, με τον τίτλο «Θεματικός τουρισμός - ειδικές μορφές τουρισμού - ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του ν/σ, «Ο θεματικός τουρισμός αποτελεί ένα κεφάλαιο με τεράστια δυναμική, ο οποίος ουδέποτε αξιοποιήθηκε στο παρελθόν. Η εθνική στρατηγική για τουρισμό 365 ημέρες το χρόνο στην Ελλάδα, θέτει αυτόματα σε προτεραιότητα το σχεδίασμά και την ανάδειξη των θεματικών προϊόντων, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η αύξηση του τουριστικού ρεύματος και των εσόδων από παραδοσιακές και νέες ξένες αγορές επισκεπτών υψηλής αγοραστικής δύναμης, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η ανάδειξη νέων ελληνικών προορισμών και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας».

Ως θεματικός τουρισμός νοείται «κάθε ειδική μορφή αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης που προσφέρει στον επισκέπτη - τουρίστα αυθεντικές εμπειρίες, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση του με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον». Επιπλέον, μία ειδική πλευρά είναι ο ορισμός και η ανάλυση του τουρισμού υπαίθρου, ο οποίος διακρίνεται σε έξι κατηγορίες: αγροτουρισμός, οινοτουρισμός, οικοτουρισμός/πράσινος τουρισμός, περιηγητικές διαδρομές - πεζοπορία, γεωτουρισμός και αλιευτικός τουρισμός. Στόχο έχει τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται η παροχή ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών στους επισκέπτες - τουρίστες που ταξιδεύουν με ειδικό ενδιαφέρον να γνωρίσουν και να ζήσουν σε μεγαλύτερο βάθος και λεπτομέρεια την επαφή με τη φύση και την ύπαιθρο.

Αγροτουρισμός

Ειδικότερα όσον αφορά τον αγροτουρισμό, είναι η ειδική μορφή τουρισμού υπαίθρου, η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας ή και εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες προσφέρονται συνδυαστικά με δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, όπως και με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου. Η δραστηριότητα του αγροτουρισμού συνδυάζεται υποχρεωτικά με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων (δηλ. προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θάλασσας, του δάσους και τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα – Ν.3874/2010).

Επιχειρήσεις τουρισμού υπαίθρου

Σε ειδικό άρθρο του ν/σ ορίζονται οι επιχειρήσεις τουρισμού υπαίθρου: οι επιχειρήσεις που παρέχουν μεμονωμένα ή συνδυαστικά δραστηριότητες που προωθούν την επαφή των επισκεπτών-τουριστών με την ύπαιθρο, όπως υπηρεσίες επίδειξης, ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δράσεις, ενέργειες ή δραστηριότητες, την παραγωγή, έκθεση ή/και πώληση παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, τοπικών εδεσμάτων και προϊόντων λαϊκής τέχνης, υπηρεσίες διαμονής και φιλοξενίας καθώς και δράσεις, ενέργειες ή άλλες δραστηριότητες με στόχο την ψυχαγωγία κ.ά.

Τουρισμός γαστρονομίας

Με την προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση εισάγεται επίσης η έννοια του τουρισμού γαστρονομίας. Ο τουρισμός γαστρονομίας ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου είναι ένα είδος τουρισμού όπου κυριαρχεί η κουλτούρα της τοπικής κουζίνας και οι ταξιδιώτες αναζητούν γαστρονομικές βιωματικές εμπειρίες, μοναδικές σε κάθε τόπο. Η σπουδαιότητα της γαστρονομίας στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος είναι αναμφισβήτητη καθώς αναδεικνύεται ως η νέα τάση που επικρατεί στον χώρο του τουρισμού παγκοσμίως. Ειδικότερα, η Ελλάδα με την τεράστια ποικιλία πρώτων υλών και προϊόντων άριστης ποιότητας που διαθέτει σε συνδυασμό με την μεσογειακή διατροφή που έχει αναδειχθεί ως το βέλτιστο μοντέλο υγιεινής διατροφής, μπορεί να αναδειχτεί σε μητρόπολη της μεσογειακής διατροφής, και της παγκόσμιας γαστρονομίας γενικότερα. Ο τουρισμός γαστρονομίας αφορά την παροχή υπηρεσιών εστίασης και συμπεριλαμβάνει επισκέψεις σε μονάδες παραγωγής τοπικών προϊόντων, αγροκτήματα, οινοποιία, ζυθοποιίες, μαθήματα μαγειρικής παραδοσιακών συνταγών κ.ά. Οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της εστίασης και ενισχύουν την ποιότητα και αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους μπορεί να λαμβάνουν, εφόσον το ζητήσουν, το Σήμα Ελληνικής Κουζίνας από το Υπουργείο Τουρισμού.

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

26 November 2018
Banner
Banner