Νέο νόμο για τους συνεταιρισμούς υποσχέθηκε ο Βορίδης στη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ

12 August 2019

Νέο νόμο για τους συνεταιρισμούς υποσχέθηκε ο Βορίδης στη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ

«Σε θετικό κλίμα» αποτιμούν τη συνάντησή τους με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, τα στελέχη της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της οργάνωσης:

Οι εκπρόσωποι της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ ενημέρωσαν τον Υπουργό για τη δημιουργία και τη λειτουργία της Οργάνωσης, τονίζοντας την επιθυμία τους για καλή συνεργασία. Παράλληλα εστίασαν στα θέματα που ανακύπτουν από τον ισχύοντα συνεταιριστικό νόμο, χαρακτηρίζοντας μεταξύ άλλων «ευχάριστη έκπληξη τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης σχετικά με τον νέο νόμο».

Παράλληλα αναφέρθηκαν στο πρόβλημα των υπό εκκαθάριση συνεταιρισμών, στην αναγκαιότητα αλλαγών στον ΕΛΓΑ, στις προσδοκίες τους από τη νέα ΚΑΠ αλλά και στη δημιουργία Διεπαγγελματικών.  Επίσης, το ΔΣ της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ έθεσε και το θέμα της μη πληρωμής των βιολογικών στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η καλλιέργεια των σπαραγγιών.

Συγκεκριμένα, το ΔΣ της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ έθεσε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς συζήτηση και συνεργασία τα εξής:

Ο νέος νόμος για τους συνεταιρισμούς να κινείται πάνω σε ένα ελεύθερο πλαίσιο που δεν θα ξεφεύγει όμως από τις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές. Θεσμοθέτηση Τριτοβάθμιου Οργάνου εκπροσώπησης των Συνεταιρισμών και των αγροτών-παραγωγών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Συμμετοχή της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ ως ισότιμου συνομιλητή στη διαβούλευση για μία σύγχρονη και βιώσιμη ΚΑΠ, με βάση τις πραγματικές ανάγκες του αγροτικού κόσμου.

Αναμόρφωση του ΕΛΓΑ, μακριά από το αναχρονιστικό μοντέλο πάνω στο οποίο έχει οικοδομηθεί και λειτουργεί μέχρι σήμερα.

 Μείωση της φορολογίας των αγροτών που παραδίδουν το προϊόν τους σε συλλογικά σχήματα. Να δοθεί κίνητρο με την μείωση της φορολογίας ώστε να μην υπάρχουν τα φαινόμενα των «μαύρων» ατιμολόγητων προϊόντων λόγω της υψηλής φορολογίας.

Να δοθούν επιπλέον κίνητρα στους αγρότες - παραγωγούς προκειμένου να συμμετέχουν σε συνεταιριστικά σχήματα, ώστε να ενισχύσουν την θέση τους τόσο στην παραγωγική αλυσίδα όσο και στην διαπραγματευτική τους δυνατότητα.

Έλεγχος της αγοράς από τις αθέμιτες πρακτικές που ακολουθούνται και τις ελληνοποιήσεις των γεωργικών προϊόντων.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάκης Βορίδης έκανε σαφές ότι η σύνταξη νέου νόμου για τους συνεταιρισμούς αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης θέτοντας μάλιστα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Για τον λόγο αυτό ζήτησε τις προτάσεις και της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ τις αμέσως επόμενες ημέρες. Στη διάρκεια της σχετικής συζήτησης ο κ. Βορίδης επανέλαβε τη βούληση της Κυβέρνησης για δημιουργία συνεταιρισμών - ισχυρών οικονομικών οντοτήτων του αγροτικού κόσμου οι οποίοι στόχο θα έχουν αφενός τις επενδύσεις, αφετέρου την αυξημένη διαπραγματευτική δυνατότητα προς όφελος των αγροτών.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στο σημαντικότατο ζήτημα της νέας ΚΑΠ σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή και την κατεύθυνση της οργάνωσης των παραγωγών με στόχο την πράσινη αγροτική ανάπτυξη και την ευφυή γεωργία ενώ επανέλαβε την αναγκαιότητα δημιουργίας Διεπαγγελματικών.

12 August 2019
Banner
Banner