Νέες καμπάνες σε επιχειρήσεις-αγοραστές γάλακτος

28 November 2018

Νέες καμπάνες σε επιχειρήσεις-αγοραστές γάλακτος

Την εισήγηση επιβολής προστίμων σε 25 επιχειρήσεις-αγοραστές γάλακτος και τις εκθέσεις ελέγχων για παραβάσεις 2 επιχειρήσεων-αγοραστών γάλακτος διαβιβάζει ο ΕΛΓΟ στο ΥΠΑΑΤ. Την απόφαση πήρε χθες ομόφωνα το Δ.Σ. του Οργανισμού, προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η εισήγηση επιβολής προστίμων αφορά εικοσιπέντε (25) επιχειρήσεις -αγοραστές γάλακτος, οι οποίες δεν δήλωσαν ως όφειλαν, το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 στοιχεία εισκομίσεων αγελαδινού, πρόβειου ή/ και γίδινου γάλακτος κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018.

Οι εκθέσεις ελέγχων αφορούν τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε δύο (2) επιχειρήσεις - αγοραστές γάλακτος  για τις οποίες διαπιστώθηκαν παραβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 175180/15-07-2011, όπως απόκρυψη στοιχείων, αδιαφάνεια στην χρήση πρώτων υλών, ελλιπής ιχνηλασιμότητα και συνεχής παρακώλυση των ελέγχων.

28 November 2018
Banner