Νέες δυνατότητες για τα κρεοπωλεία

15 September 2014

Νέες δυνατότητες για τα κρεοπωλεία

Οι αλλαγές που φέρνει η ΥΑ σχετικά με την λειτουργία παρασκευαστηρίων σε καταστήματα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων – (Κρεοπωλεία)

 

Γράφουν:

Ολυμπία Χατζημπύρου, Τεχνολόγος Τροφίμων, HYGENIUS ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Δημήτρης Κεραμυδάς, Υγιεινολόγος MSc, HYGENIUS ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Δημοσιεύτηκε στο Meat News, τ.19, Σεπτέμβριος 2014

 

Σε συνέχεια του Ν. 4254/ 2014 (Υποπαράγραφος ΣΤ.9, ΦΕΚ 85 Τ΄Α) εκδόθηκε πρόσφατα η ΥΑ 464/92592/ 2014 (ΦΕΚ 2111, Τ΄Β) όπου σύμφωνα με αυτήν οι κάτοχοι αδειών λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (κρεοπωλεία) μπορούν εφόσον επιθυμούν να προβούν στην δημιουργία παρασκευαστηρίου εντός του καταστήματός τους και καταχώρησης αυτού από την Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκουν. Έτσι λοιπόν αξίζει να εστιάσουμε την προσοχή μας στα παρακάτω για τις νέες δυνατότητες αυτών των παρασκευαστήριων, τα οποία πλέον μπορούν:

Να παράγουν παρασκευάσματα κρέατος [όπως αυτά ορίζονται στην Ομάδα Β του Παραρτήματος 1 της ΥΑ 260/2013, ΦΕΚ 525 Τ΄Β, 28/02/2014 (δηλαδή όχι μόνο παραδοσιακά παρασκευάσματα που όριζε η προγενέστερη ΥΑ 306272/ 2008 όπως λουκάνικα, μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκια, σνίτσελ, κοκορέτσι, ρολά αλλά και γύρο, γαρδούμπα, μπριζολάκια, μπιφτέκι, κεφτεδάκι, κεμπάπ, ντονέρ, κοτομπουκιές, μορφοποιημένο στήθος κοτόπουλο, μορφοποιημένο στήθος σνίτσελ κλπ.)].

Για την λειτουργία αυτών των παρασκευαστηρίων πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των εργασιών αυτών από τις εργασίες προετοιμασίας ή συσκευασίας που πραγματοποιούνται στον χώρο της λιανικής διάθεσης. Ο διαχωρισμός αυτός μπορεί να είναι μόνιμος ή προσωρινός χωροταξικός ή να πραγματοποιείται και χρονικός διαχωρισμός υπό την επιφύλαξη των υγειονομικών διατάξεων και των διατάξεων για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων και των καταναλωτών έτσι πλέον δεν υφίσταται η υποχρέωση ύπαρξης μόνιμου χωρίσματος ή επικοινωνίας των δύο χώρων μεταξύ τους με κάποια πόρτα που προβλεπόταν στην ΥΑ 306272/ 2008, ΦΕΚ 1483 Τ΄Β.

Τα παρασκευάσματα κρέατος επιτρέπεται να πωλούνται πλέον εντός του Δήμου ή και ακόμα όμορου Δήμου στον οποίο βρίσκεται το παρασκευαστήριο κρεοπωλείου και όχι εντός του Νομού που προέβλεπε η ΥΑ 306272/ 2008 καθώς επίσης δεν αναφέρεται πουθενά η απαγόρευση σχετικά με την χονδρική πώληση όπως επίσης προβλεπόταν.

Η ημερήσια παραγόμενη ποσότητα των προαναφερομένων παρασκευασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της ποσότητας του κρέατος που διακινεί ημερησίως το κρεοπωλείο και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 κιλά. Κατ’ εξαίρεση, δέκα (10) ημέρες πριν και δέκα (10) ημέρες μετά την ημερομηνία των Χριστουγέννων και του Πάσχα, η ημερήσια παραγόμενη ποσότητα παρασκευασμάτων επιτρέπεται να ανέλθει στο 60% της ποσότητας του κρέατος που διακινεί ημερησίως το κρεοπωλείο και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 κιλά.

Τέλος να προσέξουμε ότι η νέα ΥΑ αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται η κατάψυξη των παραγόμενων στο παρασκευαστήριο κρεοπωλείου προϊόντων ενώ η προγενέστερη (ΥΑ 306272/ 2008) απαγόρευε τόσο την θερμική επεξεργασία όσο και την κατάψυξη των παραπάνω προϊόντων. Αυτό το γεγονός ενισχύει ακόμα περισσότερο το πνεύμα των απαιτήσεων της αγοράς αλλά και των όσων προβλέπει η Νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 ΦΕΚ 2718/ 08-10-2012 με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 2 Υ1γ/Γ.Π/οικ. 4476/ 14-01-2013 του τμήματος Υγειονομικών Κανονισμών του Υπουργείου Υγείας που αναφέρει ότι όλες οι κατηγορίες των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (εφόσον επιτρέπεται από την χρήση γης) μπορούν να λειτουργούν σαν μικτές όπως και να συνυπάρχουν με άλλες επιχειρήσεις με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία και η αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης. Η αδειοδότηση αυτών θα γίνεται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες. Επισημαίνουμε τα παραπάνω γιατί πλέον μπορεί να συνυπάρχει μια μικτή δραστηριότητα Επιχείρησης Λιανικής Διάθεσης τροφίμων (κρεοπωλείο) με επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου ή/ και Πλήρους Γεύματος.

Ανοίγει έτσι το πεδίο δράσης για τους επιχειρηματίες που ασκούν την δραστηριότητα του κρεοπωλείου και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην παρασκευή των παρασκευασμάτων κρέατος αλλά παράλληλα και στην θερμική επεξεργασία με σκοπό την άμεση διάθεση αυτών στο καταναλωτικό τους κοινό. Έτσι αφού λάβουν έγκριση από την αρμόδια Δ/νση Κτηνιατρικής σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να προβούν στην προσθήκη Δραστηριότητας στον Δήμο με την σύμφωνη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας [βάσει της §3 της ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600, ΦΕΚ 3106/ 09-12-2013 και της Εγκυκλίου Υ1γ/ Γ.Π/ οικ. 32485/ 14-04-2014 (§ II) του Υπουργείου Υγείας] ώστε να κατέχουν μικτή άδεια για το σύνολο των δραστηριοτήτων που επιθυμούν να ασκήσουν σύμφωνα πάντα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρει και η Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 ΦΕΚ 2718/ 08-10-2012.

Κλείνοντας να επισημάνουμε κάποιες από τις κυρώσεις που προβλέπονται από το νέο Κυρωτικό Ν. 4235/ 2014 ΦΕΚ 32 Τ΄Α.

Μη συμμόρφωση Ύψος προστίμου
Μη συμμόρφωση σχετικά με την απαίτηση εφαρμογής διαδικασιών βάσει των αρχών HACCP 500€ - 5.000€
Μη συμμόρφωση σχετικά με τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής όπως αναφέρονται στον ΕΚ 852/2004 (Παράρτημα II) 500€ - 5.000€
Λειτουργία επιχειρήσεων χωρίς άδεια – αναγγελία έναρξης ή/ και παραβίαση των όρων αδειοδότησης. 500€ - 20.000€
Παραγωγή, διακίνηση, διάθεση μη ασφαλών τροφίμων (ακατάλληλα ή επιβλαβή) 500€ - 60.000€
Μη τήρηση των απαιτήσεων της Νομοθεσίας σχετικά με το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 500€ - 60.000€
Μη τήρηση της Νομοθεσίας σχετικά με την παραγωγή, διάθεση και χρήση υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. 500€ - 60.000€
Μη συμμόρφωση σχετικά με την παραπλανητική επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων. 500€ - 30.000€
Μη συμμόρφωση σχετικά με τη μη εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας. 500€ - 20.000€
Άρνηση, παρακώλυση ή κωλυσιεργία με οποιονδήποτε τρόπο της άσκησης του επίσημου ελέγχου. 1000€ - 30.000€
Μη συμμόρφωση που ενέχει σοβαρό κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία ή προκαλεί βλάβη στην υγεία των καταναλωτών. 61.000€ - 500.000€
Η μη συμμόρφωση των ιδιοκτητών κροπωλείων, εργαστηρίων τεμαχισμού κρέατος και σφαγείων με την υποχρέωση τα άτομα που απασχολούνται με τον τεμαχισμό, τον χειρισμό κρέατος και την σφαγή των ζώων, να κατέχουν τη βεβαίωση που προβλέπεται από την Εθνική Νομοθεσία. 1.500€ - 3.000€

 

Για την επιβολή των παραπάνω διοικητικών λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός επικινδυνότητας, η πολλαπλότητα των μη συμμορφώσεων της επιχείρησης, το μέγεθος της επιχείρησης και η υποτροπή της ως προς την ίδια μη συμμόρφωση στην διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών.

15 September 2014
Banner
Banner