Νέα συμφωνία Ε.Ε.-Μεξικού με οφέλη για τις εξαγωγές ευρωπαϊκού χοιρινού

23 April 2018

Νέα συμφωνία Ε.Ε.-Μεξικού με οφέλη για τις εξαγωγές ευρωπαϊκού χοιρινού

Σε νέα συμφωνία για το εμπόριο (προς αντικατάσταση εκείνης που τέθηκε σε ισχύ το 2000) κατέληξαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκσυγχρονισμένης συνολικής συμφωνίας Ε.Ε.-Μεξικού. Πρακτικά, όλο το εμπόριο αγαθών μεταξύ της Ε.Ε. και του Μεξικού θα είναι πλέον αδασμολόγητο, και στον γεωργικό τομέα.

Η σημερινή συμφωνία ήρθε κατόπιν των αναγκαίων συμβιβασμών, αφού όπως ανακοίνωσε σχετικά και ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, «το αποτέλεσμα αυτό το πετύχαμε ως εταίροι που είναι πρόθυμοι να συζητήσουν και, ενώ προασπίζονται τα συμφέροντά τους, είναι παράλληλα έτοιμοι να προβούν σε συμβιβασμούς, προκειμένου να εκπληρωθούν οι προσδοκίες και των δύο μερών. Με τη σημερινή συμφωνία, το Μεξικό προστίθεται, μαζί με τον Καναδά, την Ιαπωνία και τη Σινγκαπούρη, στον συνεχώς μακρύτερο κατάλογο εταίρων που είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με την Ε.Ε. για την προάσπιση του ανοικτού, δίκαιου και βασιζόμενου σε κανόνες εμπορίου».

Για μια πολύ θετική συμφωνία για τον ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό τομέα μίλησε και ο επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν: «Η συμφωνία αυτή είναι πολύ θετική για τον ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό τομέα, καθώς δημιουργεί νέες εξαγωγικές ευκαιρίες για τα υψηλής ποιότητας τρόφιμα και ποτά μας, κάτι που με τη σειρά του θα τονώσει την απασχόληση και την ανάπτυξη, ιδίως στις αγροτικές περιοχές».

Τι προβλέπει η συμφωνία για τα γεωργικά προϊόντα

Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων από την Ε.Ε., όπως τα πουλερικά, το τυρί, η σοκολάτα, τα ζυμαρικά και το χοιρινό κρέας, πρόκειται να ωφεληθούν περισσότερο, σύμφωνα με όσα ανακοινώνει η Κομισιόν.

Ειδικότερα, η συμφωνία:

  • θα παρέχει προτιμησιακή πρόσβαση σε πολλά τυριά, όπως το Gorgonzola και το Roquefort, στα οποία επιβάλλονται σήμερα δασμοί έως 20%, και εξασφαλίζει σημαντική πρόσβαση για πρώτη φορά σε πολλά άλλα στο πλαίσιο ετήσιων ποσοστώσεων·
  • θα εγγυάται τις εξαγωγές σημαντικών ποσοτήτων γάλακτος σε σκόνη σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές: αρχικά, μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, 30.000 τόνοι και, μετά από 5 έτη, 50.000 τόνοι·
  • θα επιτρέπει στην Ε.Ε. να αυξήσει σημαντικά τις εξαγωγές χοιρινού κρέατος στο Μεξικό, χωρίς δασμούς σε όλα, ουσιαστικά, τα χοιρινά προϊόντα·
  • θα καταργεί τους δασμούς σε προϊόντα όπως η σοκολάτα (σήμερα έως 30%) και τα ζυμαρικά (σήμερα έως 20%)·
  • θα παρέχει προστασία από τις απομιμήσεις σε 340 διακριτά ευρωπαϊκά τρόφιμα και ποτά στο Μεξικό, τις λεγόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, όπως το τυρί Comté από τη Γαλλία, το τυρί Queijo São Jorge από την Πορτογαλία, το αλλαντικό Szegedi szalámi από την Ουγγαρία και τα δαμάσκηνα Magiun de prune Topoloveni από τη Ρουμανία. Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί παραδοσιακών εδεσμάτων δεν θα είναι αναγκασμένοι να έρχονται αντιμέτωποι με τα αντίγραφα προϊόντων και ότι οι καταναλωτές, όταν πραγματοποιούν τέτοιες αγορές, θα μπορούν να είναι σίγουροι ότι αγοράζουν αυθεντικά προϊόντα.

Όσον αφορά τις τελωνειακές διαδικασίες, η νέα συμφωνία θα καθιερώσει νέους κανόνες για την απλούστευση και την επίσπευση των διοικητικών διατυπώσεων και των φυσικών ελέγχων στα τελωνεία του Μεξικού.

Πλήρης κατάργηση των δασμών

Η συμφωνία, μόλις οριστικοποιηθεί και εγκριθεί, θα ωφελήσει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα προωθήσει την ενωσιακή ατζέντα εμπορικής πολιτικής που βασίζεται σε αξίες. Η καταρχήν συμφωνία που επιτεύχθηκε σηματοδοτεί την είσοδο των εμπορικών σχέσεων της Ε.Ε. με το Μεξικό στη σύγχρονη εποχή, καταργώντας τους περισσότερους από τους εναπομείναντες φραγμούς στο εμπόριο.

Από το 2000, που άρχισε να ισχύει η προηγούμενη εμπορική συμφωνία ΕΕ-Μεξικού, οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Ε.Ε. και του Μεξικού αυξήθηκαν με ρυθμό περίπου 8% ετησίως, γεγονός που οδήγησε σε συνολική αύξηση ύψους 148% στο εμπόριο αγαθών κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Παρά τα θετικά αυτά αποτελέσματα, εξακολουθούσε να υπάρχει μεγάλο περιθώριο για τη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων, η οποία επιτυγχάνεται με τη νέα συμφωνία, καθώς καταργούνται οι δασμοί στο σύνολο, ουσιαστικά, των εμπορευματικών συναλλαγών.

Άλλα σημεία της συμφωνίας

Στα λοιπά μέρη της η συμφωνία περιλαμβάνει ένα συνολικό κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο καθορίζει τα υψηλότερα πρότυπα εργασίας, ασφάλειας, και προστασίας του περιβάλλοντος και των καταναλωτών· ενισχύει τις ενέργειες της Ε.Ε. και του Μεξικού για την αειφόρο ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή· και διατηρεί και προασπίζεται απόλυτα το δικαίωμα των κρατών μελών να οργανώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες με τον τρόπο που επιλέγουν. Επιπλέον η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης ρητή αναφορά στην αρχή της προφύλαξης, η οποία επιτρέπει στην Ε.Ε. να διατηρεί εκτός της αγοράς της προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει επιστημονική βεβαιότητα ότι είναι ασφαλή. Θα είναι επίσης η πρώτη εμπορική συμφωνία της Ε.Ε. που θα περιλαμβάνει διατάξεις για την πάταξη της διαφθοράς, προβλέποντας μέτρα για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η ευρύτερη συνολική συμφωνία, της οποίας η εμπορική συμφωνία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, καλύπτει επίσης την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιλαμβάνει κεφάλαια για την πολιτική και την αναπτυξιακή συνεργασία. Παρέχει επίσης στις επιχειρήσεις αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές δημοσίων συμβάσεων τόσο στην Ε.Ε. όσο και στο Μεξικό. Οι ευρωπαϊκές και οι μεξικανικές επιχειρήσεις θα αντιμετωπίζονται ισότιμα, ανεξάρτητα από το αν υποβάλλουν προσφορά στο Μεξικό ή στην Ε.Ε. Η νέα συμφωνία ανοίγει το εμπόριο υπηρεσιών, όπως είναι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι μεταφορές, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι τηλεπικοινωνίες. Όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων, η συμφωνία βελτιώνει τους επενδυτικούς όρους και περιλαμβάνει το νέο Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων της Ε.Ε., εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια και το δικαίωμα των κυβερνήσεων να θεσπίζουν ρυθμίσεις με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Επόμενα βήματα

Σημειώνεται ότι η συμφωνία με το Μεξικό είναι καταρχήν, αφού σε ορισμένα κεφάλαια οι τεχνικές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί και οι διαπραγματευτές και των δύο πλευρών θα εξακολουθήσουν να εργάζονται για να διευθετήσουν τα εκκρεμή τεχνικά θέματα και να καταρτίσουν το πλήρες νομικό κείμενο έως το τέλος του έτους. Στη συνέχεια, η Κομισιόν θα προβεί στον νομικό έλεγχο και τη μετάφραση της συμφωνίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. και, ακολούθως, θα την υποβάλει προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

23 April 2018
Banner