Νέα Ομοσπονδία Χοιροτρόφων: Γιατί υποβάλαμε ένσταση στον φάκελο για Γύρο ΕΠΙΠ

28 March 2019

Νέα Ομοσπονδία Χοιροτρόφων: Γιατί υποβάλαμε ένσταση στον φάκελο για Γύρο ΕΠΙΠ

Την επιλογή της να υποβάλει ένσταση κατά του φακέλου για Γύρο ΕΠΙΠ εξηγεί με σημερινή της ανακοίνωση η Νέα Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Η Νέα Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδας, αφού ενημερώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, και μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της, προέβη σε υποβολή ένστασης κατά της αίτησης καταχώρισης της ονομασίας «ΓΥΡΟΣ – GYROS» στο Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ της Ε.Ε. ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ).

Η ένσταση αυτή βασίζεται στα εξής:
1) Ότι δια της αίτησης καταχώρισης παραγκωνίζεται η ελληνική χοιροτροφία.
2) Ότι η περιγραφή του προϊόντος ΓΥΡΟΣ γίνεται με εσφαλμένο και ελλιπή τρόπο, ο οποίος απέχει από την παραδοσιακή συνταγή παρασκευής του Γύρου, αλλά και εγκυμονεί τον κίνδυνο παραπλάνησης του καταναλωτή σχετικά με τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής παρασκευής του.
3) Ότι η αίτηση, δεν πληροί τους όρους που θέτει ο Κανονισμός Ε.Ε. 1151/2012.

Είναι αυτονόητο ότι η Ομοσπονδία δεν έχει ως στόχο τη στείρα αντίδραση στην καταχώριση της ονομασίας ΓΥΡΟΣ. Γνώμονας, αποκλειστικός στόχος και επιθυμία της Ομοσπονδίας είναι η προστασία του προϊόντος ΓΥΡΟΣ και της ελληνικής χοιροτροφίας παράλληλα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υποβληθεί αίτηση καταχώρισης της ονομασίας, η οποία αφενός να στηρίζεται σε μία άψογη περιγραφή της παραδοσιακής συνταγής παρασκευής του, αφετέρου να προστατεύει και να προωθεί τα συμφέροντα της ελληνικής χοιροτροφίας.»

Θυμίζουμε ότι για το θέμα αυτό είχατε ενημερωθεί εγκαίρως από το ρεπορτάζ του meatnews.gr εδώ.

28 March 2019
Banner