Νέα Διεπαγγελματική Κρέατος, το όνομα αυτής ΕΔΟΤΟΚΚ

28 March 2022

Νέα Διεπαγγελματική Κρέατος, το όνομα αυτής ΕΔΟΤΟΚΚ

Στην ίδρυση νέας Διεπαγγελματικής Οργάνωσης στον τομέα του κρέατος προχώρησαν τέσσερις κλαδικοί φορείς. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εκδόθηκε σήμερα 28/3:

Το Σάββατο 13 Μαρτίου 2022, η κα Αγγελική Οικονόμου, Πρόεδρος του ΣΕΒΕΚ, ο κ. Τάκης Πεβερέτος, Πρόεδρος του ΣΕΚ, ο κ. Βασίλης Μεγαλοβασίλης, Πρόεδρος της Ένωσης Σφαγείων Ελλάδος (ΕΣΕ) και ο κ. Σάββας Κεσίδης, Πρόεδρος της ΠΟΚΚ, συμφώνησαν και υπέγραψαν το καταστατικό ίδρυσης της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος και Κτηνοτροφίας (ΕΔΟΤΟΚΚ).

Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται σε μια κομβική συγκυρία για το χώρο του κρέατος και της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.

Όραμα και στόχος της Διοίκησης της Οργάνωσης είναι η ένωση των φορέων του Τομέα της Κτηνοτροφίας και του τομέα του Κρέατος συνολικά και η ανάπτυξή τους στην χώρα μας καθώς και η δυναμική και ισότιμη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Με πνεύμα συνεργασίας και ομόνοιας, η ΕΔΟΤΟΚΚ απευθύνει κάλεσμα ενότητας στους παραγωγικούς φορείς της κτηνοτροφίας και τις οργανώσεις όλου του εμπλεκόμενου συμπλέγματος με το ζωικό κεφάλαιο, το κρέας και τα παράγωγά του με σκοπό τη προώθηση και υπεράσπιση των συμφερόντων τους καθώς και την θετική συνδρομή όλων στην Εθνική οικονομία.

28 March 2022
Banner