Νέα αναθεώρηση των ΔΙΕΠΠΥ – διαβούλευση μέχρι 24/4

13 April 2017

Νέα αναθεώρηση των ΔΙΕΠΠΥ – διαβούλευση μέχρι 24/4

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από χθες 12/4 η αναθεώρηση της υπουργικής απόφασης Α2-718/2014 η οποία, κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4177/13, αποτελεί τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). Οι ΔΙΕΠΠΥ, αποτελούν αγορανομικούς κανόνες και ρυθμίζουν θέματα που άπτονται της ορθής πληροφόρησης των καταναλωτών και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων κατά τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.

Την κωδικοποίηση των Κανόνων επεξεργάστηκε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της, μετά από μακρά περίοδο προδιαβούλευσης και συνδιαμόρφωσης με βασικούς φορείς όλων των τομέων της αγοράς και οι βασικές αλλαγές αφορούν στην κατ΄άρθρο  επικαιροποίησή τους σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, στην αποτροπή παραπλανητικών πρακτικών σε κάθε εμπορική δραστηριότητα και στην ορθολογικοποίηση των προστίμων επί το αναλογικότερον.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα, 24/04/2017 και ώρα 15:00.

Να σημειώσουμε ότι όσα αφορούν τον τομέα του κρέατος περιέχονται στο Κεφάλαιο 4 του σχετικού κειμένου.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για τη διαβούλευση είναι: https://www.opengov.gr/ypoian/?p=8097

13 April 2017
Banner
Banner