Μέτρα στήριξης για ευρωπαϊκό χοιρινό, γαλακτοκομικά και οπωροκηπευτικά, στην ατζέντα των υπουργών Γεωργίας

12 July 2016

Μέτρα στήριξης για ευρωπαϊκό χοιρινό, γαλακτοκομικά και οπωροκηπευτικά, στην ατζέντα των υπουργών Γεωργίας

Όπως είχε αναγγείλει ο Επίτροπος Ph. Hogan στην προηγούμενη (27 και 28 Ιουνίου) συνεδρίαση του Συμβουλίου υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε., τον Ιούλιο πρόκειται να προτείνει νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται κυρίως στις αγορές γαλακτοκομικών προϊόντων και χοίρειου κρέατος. Ο Ιούλιος ήρθε και αυτές οι νέες προτάσεις του Επιτρόπου αναμένεται να εκτεθούν στο ερχόμενο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Ιουλίου.

Με την έναρξη του Συμβουλίου, η σλοβακική Προεδρία της Ε.Ε. θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασιών της, ενώ στη συνέχεια, το Συμβούλιο θα συζητήσει για τις τελευταίες εξελίξεις στις βασικές γεωργικές αγορές και για μια δέσμη πιθανών μέτρων στήριξης.

Στη συνέχεια, οι Υπουργοί θα ενημερωθούν από την Επιτροπή σχετικά με την επανεξέταση του οικολογικού προσανατολισμού ένα έτος μετά την εφαρμογή του και θα προβούν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με προτεινόμενες δράσεις για την περαιτέρω απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) σε αυτόν τον τομέα.

Τέλος, η Κομισιόν θα ενημερώσει το Συμβούλιο για θέματα διεθνούς εμπορίου γεωργικών προϊόντων. Οι Υπουργοί θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ανάμεσα στην Ε.Ε. και άλλες χώρες.

 

12 July 2016
Banner