Μέτρα για την επιδείνωση της αγοράς χοιρινού ζητά η Πολωνία

17 December 2015

Μέτρα για την επιδείνωση της αγοράς χοιρινού ζητά η Πολωνία

Την κατάσταση στην αγορά χοίρειου κρέατος συζήτησε το πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. Το θέμα έθεσε η Πολωνία και οι υπουργοί διατύπωσαν έναν απολογισμό, όπου καταγράφονται τα εξής:
Από τις αρχές του 2014, όταν η αφρικανική πανώλη των χοίρων έπληξε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τομέας της παραγωγής χοίρων έχει αντιμετωπίσει τις συνέπειες των περιορισμών εισαγωγής που καθιέρωσε η Ρωσική Ομοσπονδία. Από τότε, η αγορά βρίσκεται υπό την πίεση των χαμηλών τιμών.
Στις τελευταίες εβδομάδες, η κατάσταση στην αγορά χοίρειου κρέατος έχει επιδεινωθεί ραγδαία. Εντός τεσσάρων εβδομάδων οι μέσες τιμές του χοιρινού κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν κατά 6%. Την ίδια στιγμή, στην Πολωνία, οι μέσες τιμές παραγωγού μειώθηκαν κατά 13%. Η σημερινή μέση τιμή αγοράς των χοίρων στην Πολωνία είναι χαμηλότερη κατά 22% από τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2014. Για τελευταία φορά, μια τέτοια χαμηλή τιμή καταγράφηκε το 2011. Οι χοιροτροφικές μονάδες υφίστανται τεράστιες απώλειες.
Αυτή η δύσκολη κατάσταση της αγοράς χοιρινού κρέατος απαιτεί να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα. Η Πολωνία εκτιμά ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα δεν επαρκούν. Τα προβλεπόμενα κονδύλια για έκτακτη στήριξη δεν θα είναι αρκετά για να ενισχύσουν σημαντικά τον τομέα.
Η έναρξη της ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση χοιρείου κρέατος είναι ένα σημαντικό βήμα, αν και, κατά τη γνώμη μας, η αποδοχή των αιτήσεων θα πρέπει να αρχίσει το συντομότερο δυνατόν, διότι η κατάσταση του εισοδήματος των παραγωγών και το σύνολο του τομέα γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Την ίδια στιγμή, η Πολωνία ανησυχεί ότι σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση η ιδιωτική αποθεματοποίηση είναι ανεπαρκές μέτρο για να σταθεροποιήσει την αγορά. Το κρέας που αποθηκεύεται με αυτό το μηχανισμό θα πρέπει να επιστρέφει στην αγορά, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών σε μεταγενέστερο χρόνο. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, είναι αναγκαίο να ληφθούν πιο φιλόδοξα μέτρα.

17 December 2015
Banner
Banner