Μέτρα για την επισιτιστική ασφάλεια της Ε.Ε. μετά την εισβολή στην Ουκρανία, συζητούν οι υπ. Γεωργίας

18 March 2022

Μέτρα για την επισιτιστική ασφάλεια της Ε.Ε. μετά την εισβολή στην Ουκρανία, συζητούν οι υπ. Γεωργίας

Η κατάσταση στην αγορά αγροτικών προϊόντων μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα απασχολήσει την Δευτέρα το συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε., που θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες.

Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν εκ νέου απόψεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς αγροδιατροφικών προϊόντων και η συζήτηση ενδέχεται να επικεντρωθεί στον προσδιορισμό μέτρων για την κατοχύρωση της επισιτιστικής ασφάλειας στην Ε.Ε., τόσο για την περίοδο αμέσως μετά την εισβολή όσο και σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο. Ενδέχεται επίσης να εξεταστεί ο πιθανός αντίκτυπος του πολέμου στον επισιτιστικό εφοδιασμό των χωρών εκτός της ΕΕ.

Επισημαίνεται ότι κατά την προηγούμενη σύνοδο, οι υπουργοί συζήτησαν τον δυνητικά σημαντικό αντίκτυπο της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας στην αγορά βασικών γεωργικών εισροών και βασικών προϊόντων, όπως το φυσικό αέριο, τα λιπάσματα και οι ζωοτροφές.

Στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ

Επιπλέον, η Κομισιόν θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με την έγκριση των στρατηγικών σχεδίων που προβλέπονται στη νέα κοινή γεωργική πολιτική.

Σύμφωνα με την κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο 2023-2027, κάθε κράτος μέλος της ΕΕ έπρεπε να υποβάλει στην Επιτροπή, έως το τέλος του 2021, σχέδιο στο οποίο καθορίζονται οι ειδικές ανάγκες και τα εργαλεία του και προσδιορίζονται εθνικοί στόχοι σύμφωνα με τους ενωσιακούς στόχους. Η Κομισιόν αξιολογεί επί του παρόντος τα σχέδια αυτά και θα ενημερώσει τους υπουργούς σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειώσει.

Λοιπά θέματα

Τέλος, οι εθνικές αντιπροσωπίες θα ενημερώσουν τους υπουργούς για θέματα όπως:

  • παραγωγή φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ
  • στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ και βιώσιμη γεωργία
  • αναθεώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων
  • σύνοδος των υπουργών Γεωργίας της G7
  • αναθεώρηση της οδηγίας για τα γεωργικά φάρμακα
  • αντίκτυπος της ανόδου των τιμών της ενέργειας στην αλιεία
  • χρήση βιολογικών λιπασμάτων
  • εναλλακτικές στα φυτοϋγειονομικά προϊόντα
18 March 2022
Banner
Banner