Μείωση τιμών χοιρινού κρέατος στην Ε.Ε.

04 November 2022

Μείωση τιμών χοιρινού κρέατος στην Ε.Ε.

Οι βασικές χώρες παραγωγής χώρες παραγωγής χοίρων, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες, παρουσίασαν διακυμάνσεις στις τιμές τους, καταγράφοντας τις χαμηλότερες τις τελευταίες 4 εβδομάδες (από 16/10/2022). Αντιθέτως, η Δανία και η Ισπανία παραμένουν σταθερές, ενώ η Γαλλία παρουσιάζει αύξηση, σύμφωνα με την AHDB.

Σε γενικές γραμμές, οι τιμές παρέμειναν σε πτωτική τάση έναντι της τιμής του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων εβδομάδων, αν και η μεταβλητότητα της στερλίνας αντιστάθμισε ορισμένες από τις καθοδικές κινήσεις των τιμών σε όρους ευρώ. Την εβδομάδα έως τις 16 Οκτωβρίου, η πτώση κυμαινόταν μεταξύ 12 και 44 πένες/kg.

Η Γερμανία σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση τιμών καθώς οι πιέσεις στην προσφορά υποχώρησαν, με τις τιμές να μειώνονται κατά σχεδόν 10 ευρώ/100 κιλά κατά την περίοδο των τεσσάρων εβδομάδων. Οι Κάτω Χώρες είδαν τις τιμές να μειώνονται κατά 7 ευρώ/100 κιλά, ενώ η Ισπανία και η Δανία ανέφεραν μόνο οριακές μειώσεις. Στη Γαλλία, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2 ευρώ/100 κιλά κατά τη διάρκεια της περιόδου, καθιστώντας τους γαλλικούς χοίρους τους πιο ακριβούς στην Ευρώπη.

Η αγορά χοιρινού κρέατος της Ε.Ε. αντιμετωπίζει τις ίδιες πιέσεις όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο παρά το χαμηλότερο μέσο κόστος παραγωγής. Αν και η κατά κεφαλήν κατανάλωση χοιρινού κρέατος είναι πολύ υψηλότερη στην Ευρώπη από ό,τι στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ζήτηση επηρεάζεται αρνητικά από τον συνεχιζόμενο πληθωρισμό τιμών με τις τελευταίες προοπτικές της Ε.Ε. να προβλέπουν μείωση 1,9%. Η κατάσταση, δε, που επικρατεί με τη πανώλη των χοίρων σε πολλές περιοχές αποτελεί παράγοντα που περιορίζει τις εμπορικές ευκαιρίες, μειώνοντας τις εξαγωγές.

04 November 2022
Banner
Banner