«Με πόρους των κτηνοτρόφων» το εμβόλιο για την οζώδη στη Θεσσαλία

01 July 2016

«Με πόρους των κτηνοτρόφων» το εμβόλιο για την οζώδη στη Θεσσαλία

Story Highlights

  • Οι κτηνοτρόφοι είναι απαραίτητο να φροντίσουν έγκαιρα για τη σήμανση των ζώων τους (με δύο ενώτια) και για την ύπαρξη παγίδας συγκράτησης υποχρεωτικά (να κατασκευαστεί εάν δεν υπάρχει) στην εκτροφή τους

Related Articles

Με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της Π.Ε. Λάρισας ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφάσισε να επιτρέψει την προμήθεια του εμβολίου κατά της Οζώδους Δερματίτιδας στη Θεσσαλία με πόρους των κτηνοτρόφων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «Προκειμένου να εφαρμοστεί ο εμβολιασμός σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα πρέπει: Να υπάρχουν διαθέσιμες οι δόσεις του εμβολίου που θα απαιτηθούν για να καλύψουν τον αριθμό των βοοειδών ανά εκμετάλλευση και ανά Περιφερειακή Ενότητα, όπως προκύπτει από την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων. Να εκδοθεί Απόφαση εμβολιασμού από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σημειώνεται ότι τα εμβόλια, όταν φτάσουν, θα παραδοθούν από τις εταιρίες στην Υπηρεσία μας και θα διανεμηθούν αποκλειστικά στους κτηνιάτρους που θα πραγματοποιήσουν τον εμβολιασμό, μόλις δοθεί η σχετική εντολή.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας για τον εμβολιασμό, οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε ενημέρωση του Μητρώου της εκμετάλλευσής τους, δηλώνοντας όλες τις μεταβολές του ζωικού τους κεφαλαίου στο Αγροτικό Κτηνιατρείο που ανήκουν, ώστε αυτές να καταχωρηθούν στο ΟΠΣ-Κτηνιατρικής, με βάση τα στοιχεία του οποίου θα οργανωθεί και θα διενεργηθεί ο εμβολιασμός. Επίσης, απαραίτητο είναι να φροντίσουν έγκαιρα για τη σήμανση των ζώων τους (με δύο ενώτια) και για την ύπαρξη παγίδας συγκράτησης υποχρεωτικά (να κατασκευαστεί εάν δεν υπάρχει) στην εκτροφή τους, ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη και απρόσκοπτη διενέργεια του εμβολιασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας του εμβολίου, μπορείτε να απευθύνεστε στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας στα τηλέφωνα 2413511-277, -278, -279, -282 και στα Αγροτικά Κτηνιατρεία της Π.Ε. Λάρισας».

01 July 2016
Banner