Με 5 τουλάχιστον φυσικά ή νομικά πρόσωπα η Ομάδα Παραγωγών ζωικής παραγωγής

28 February 2017

Με 5 τουλάχιστον φυσικά ή νομικά πρόσωπα η Ομάδα Παραγωγών ζωικής παραγωγής

Τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (ΕΟΠ), τα κριτήρια, οι αρμόδιες αρχές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώρισή τους, ορίζει η Υπουργική Απόφαση του Β. Αποστόλου, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄601/24.02.2017).

Σύμφωνα με τη δημοσιευθείσα Απόφαση, για την αναγνώριση των Ομ.Π. ζωικής παραγωγής χρειάζονται τουλάχιστον 5 φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί, για τις Ομ.Π. φυτικής παραγωγής απαιτούνται 10 φυσικά ή νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί. Για τις Ο.Π. απαιτούνται τουλάχιστον 20 μέλη και επιχειρηματικό σχέδιο και παράλληλα η απαιτούμενη ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής, για όλα τα προϊόντα που δύνανται να αναγνωριστούν ως Ο.Π. καθορίζεται σε 250.000 ευρώ. Για την αναγνώριση ΕΟΠ απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) αναγνωρισμένες Ο.Π.

Για την αναγνώριση των Ομ.Π., Ο.Π. ή ΕΟΠ συνιστώνται:
α) Πρωτοβάθμια τριμελής Επιτροπή Αναγνώρισης, παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας των Ομ.Π., Ο.Π., Ε.Ο.Π. στην έδρα κάθε ΔΑΟΚ
β) Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης στην έδρα κάθε Περιφέρειας.

Οι λεπτομέρειες στην Υπουργική Απόφαση, εδώ.

28 February 2017
Banner