Μ. Μυτιλινάκης: Η Αγορά μπορεί και οφείλει να επιδρά στις τιμές και την ποιότητα

18 October 2016

Μ. Μυτιλινάκης: Η Αγορά μπορεί και οφείλει να επιδρά στις τιμές και την ποιότητα

Μετά από ένα χρόνο και πλέον στη διοίκηση του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, ως αντιπρόεδρος, με παράλληλη θητεία στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ο κ. Μιχάλης Μυτιλινάκης από τις αρχές Σεπτεμβρίου ανέλαβε πρόεδρος του Οργανισμού. Το Meat News, στη συνέντευξη που ακολουθεί, έθεσε στο νέο πρόεδρο τους προβληματισμούς των ανθρώπων του κρέατος, γύρω από το ρόλο της Κεντρικής Αγοράς.

 

Συνέντευξη στον Γιώργο Κατερίνη

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Meat News, T. 42, Οκτώβριος 2016

 

Meat News: Αναλάβατε επικεφαλής ενός οργανισμού που καλύπτει μεγάλο μέρος της χονδρικής εμπορίας τροφίμων. Θα θέλατε να μας πείτε ποιοι είναι οι στόχοι της νέας διοίκησης για το επόμενο διάστημα;

Μ. Μυτιλινάκης: Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας είναι ένας δημόσιος οργανισμός κομβικής σημασίας. Περιλαμβάνει την Κεντρική Αγορά Αθηνών και την Νέα Κρεαταγορά Αθηνών στο Ρέντη, την Κεντρική Λαχαναγορά της Πάτρας και 11 ιχθυόσκαλες σε όλη την Ελλάδα. Αναμφίβολα ο πυρήνας του Οργανισμού είναι η αγορά του Ρέντη. Είναι μια δυναμική αγορά, από όπου διακινούνται τεράστιες ποσότητες νωπών φρούτων και λαχανικών (πάνω από 2 εκατομμύρια τόνοι ετησίως) με τζίρο περίπου 1,5 δισ. ευρώ ετησίως, βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο, στο κέντρο του αστικού ιστού της Αττικής, με πρόσβαση στην Εθνική Οδό και πολύ κοντά στο λιμάνι του Πειραιά από όπου τροφοδοτούνται τα νησιά και το μεγαλύτερο μέρος της μεταβλητής τουριστικής κατανάλωσης. Η Κεντρική Αγορά, χτισμένη το 1955, υπολείπεται σήμερα σε υποδομές των αντίστοιχων ευρωπαϊκών αγορών. Στόχος της νέας Διοίκησης είναι η πλήρης αναμόρφωση της Αγοράς, με αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υποδομών και εγκαταστάσεων προκειμένου να αυξηθεί η δυναμική της αγοράς. Με απόλυτο σεβασμό στον κόπο του Έλληνα παραγωγού, τα προϊόντα του οποίου διακινούμε, στηρίζοντας τις 400 περίπου επιχειρήσεις της αγοράς και με την ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή, για να έχει πρόσβαση σε ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα σε προσιτή τιμή, η Κεντρική Αγορά πρέπει να προσαρμοστεί άμεσα στις σύγχρονες απαιτήσεις και τις διεθνείς πρακτικές. Ταυτόχρονα, θεωρούμε ότι υποχρεωτικός στόχος είναι η μεγέθυνση του οικονομικού αποτελέσματος που παράγεται και αποτελεί δημόσια περιουσία. Ο συνεργατισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, η δημιουργία clusters, η εξέλιξη της σε πρότυπο κέντρο city agro-logistics, η εξωστρέφεια και οι εξαγωγικές προσπάθειες σχεδιάζονται και υλοποιούνται ταυτόχρονα, και τα πρώτα θετικά αποτελέσματα είναι γεγονός.

 

Meat News: Τα τελευταία χρόνια οι κεντρικές αγορές στη χώρα μας δεν παίζουν τον αποκλειστικό ρόλο που έπαιζαν κάποτε στη διακίνηση των νωπών προϊόντων. Γνωρίζοντας ότι ο ΟΚΑΑ συμμετέχει στην διεθνή οργάνωση των κεντρικών αγορών (WUWM), όπου μάλιστα στέλεχός του βρίσκεται επικεφαλής του Ευρωπαϊκού της τμήματος, μπορείτε να μας μεταφέρετε τις διεθνείς τάσεις κι εμπειρίες από τις αντίστοιχες αγορές του εξωτερικού;

Μ. Μυτιλινάκης: Η ένταση του ανταγωνισμού, το απαιτητικό υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών στο χώρο της διακίνησης τροφίμων, υποχρεώνει τις αγορές να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Παγκοσμίως υπάρχουν πολλαπλά μοντέλα αγορών και δομής του κλάδου του χονδρεμπορίου. Υπάρχουν δημόσιες και δημοτικές αγορές, ιδιωτικές και μικτές. Σε κάποιες χώρες μεγάλο μερίδιο της διακίνησης γίνεται μέσω των αγορών, ενώ σε άλλες, ιδιαίτερα στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, αλλά και στην Ασία, είτε δεν υπάρχουν καν αγορές, είτε υπάρχουν κάποιες παλαιωμένες εγκαταστάσεις που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες ανάγκες μιας αγοράς. Αυτό που σίγουρα παρατηρείται συνολικά είναι ότι ο ανταγωνισμός που αναπτύσσεται μεταξύ των διαφόρων μορφών ιδιοκτησίας και τρόπων λειτουργίας των αγορών, εξυπηρετεί την αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης-κατανάλωσης.

 

Meat News: Μπορεί η Κεντρική Αγορά να παίξει ρόλο στη διαμόρφωση τιμών και στην ποιότητα των τροφίμων που διακινούνται;

Μ. Μυτιλινάκης: Η Κεντρική Αγορά διακινεί ένα σημαντικό μερίδιο των τροφίμων στη χώρα και σίγουρα παίζει ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών. Ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η λειτουργία κατάλληλων χώρων αποθήκευσης, η διαχείριση ενός αποτελεσματικού συστήματος μεταφοράς προϊόντων, η πιστοποίηση εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, εξασφαλίζει τόσο την ποιότητα των διακινούμενων προϊόντων, όσο και την μείωση των απωλειών και του κόστους διαχείρισης των προϊόντων. Συνεπώς η Αγορά μπορεί, και οφείλει, να δράσει έτσι ώστε να έχει αντίκτυπο τόσο στη διαμόρφωση των τιμών όσο και στη διασφάλιση της ποιότητας.

 

Meat News: Τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί σημαντικά οι ποσότητες του κρέατος που διακινείται από τις εγκαταστάσεις του ΟΚΑΑ στον Ρέντη. Πώς το αξιολογείτε αυτό; Υπάρχουν σκέψεις για να αναστραφεί αυτή η τάση;

Μ. Μυτιλινάκης: Η αύξηση των εισαγωγών κρέατος γιγάντωσε επιχειρήσεις εκτός αγοράς, γιατί οι ποσότητες που διακινούνται απαιτούν τεράστιες εγκαταστάσεις. Οι μεγαλύτεροι διακινητές κρέατος έχουν τις εγκαταστάσεις τους ναι μεν έξω από την Αγορά, αλλά στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή του Ρέντη, συχνά ακόμα και εφαπτόμενες της αγοράς. Αυτό δείχνει και τον ρόλο της Αγοράς στη διαμόρφωση ενός ευρύτερου κέντρου εμπορίου γύρω από τις εγκαταστάσεις της και όχι αποκλειστικά εντός. Η αύξηση των διακινούμενων ποσοτήτων εντός της αγοράς μπορεί να επιτευχθεί με την περαιτέρω βελτίωση του ήδη υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών, την ανάδειξη των δυνατοτήτων των εγκαταστημένων επιχειρήσεων αλλά κυρίως, και αυτό είναι δουλειά των ίδιων των επιχειρηματιών, με νέους τρόπους άσκησης επιχειρηματικότητας, μορφές συνεργασίας (συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες) ώστε να δημιουργηθούν ικανά μεγέθη και να επιτευχθούν καλύτερες συμφωνίες αγοράς και μεγαλύτερο μέρος στην πίτα της διακίνησης προϊόντων κρέατος.

 

Meat News: Εδώ και μερικά χρόνια στις εγκαταστάσεις του Ρέντη λειτουργεί η Αγορά του Καταναλωτή. Από την αρχή της λειτουργίας της υπήρξαν αντιδράσεις από τα σωματεία των κρεοπωλών, προβάλλοντας κυρίως αιτιάσεις για αθέμιτο ανταγωνισμό κ.λπ. Ποια είναι η δική σας άποψη γι αυτό;

Μ. Μυτιλινάκης: Η Αγορά του Καταναλωτή, ως αγορά λιανικής εντός ενός κέντρου χονδρικής, δεν είναι ελληνική εφεύρεση. Λειτουργεί στις περισσότερες αγορές του κόσμου, με μόνη ιδιαιτερότητα της δικής μας αγοράς το μικρό συγκριτικά μέγεθός της. Αποτελείται από 14 επιχειρήσεις, και ανάμεσά τους εστιατόρια, μανάβικο, ανθοπωλείο, φούρνος, κάβα-ξηροί καρποί κ.ά. Εντός αυτής της αγοράς λειτουργεί και ένα κρεοπωλείο 180τμ, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να αποφέρει σοβαρό πλήγμα στα εκατοντάδες συνοικιακά καταστήματα σε όλη την Αττική.

Οι προτεραιότητες της νέας Διοίκησης του ΟΚΑΑ

  • Επενδύσεις για αναβάθμιση υποδομών.
  • Σύστημα διασφάλισης ποιότητας και υγιεινής των διακινούμενων προϊόντων.
  • Μεγέθυνση του οικονομικού αποτελέσματος, διεύρυνση του ανταγωνισμού.
  • Μείωση του κόστους διακίνησης προϊόντων (αποθήκευση- μεταφορά).
  • Εξωστρέφεια – εξαγωγές.
  • Καλή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων.
  • Προστασία του περιβάλλοντος.
18 October 2016
Banner